gore

  • Baner Optina Alibunar

Квалитетно предшколско васпитање и образовање

 
Циљ пројекта СУПЕР је обезбеђивање континуитета реформских промена у предшколском васпитању и образовању у Србији развијањем квалитета предшколског васпитања и образовања као саставног дела циклуса целоживотног учења кроз подршку локалним самоуправама и предшколским установама.
 
Оквир ЕУ-а за квалитетно предшколско васпитање и образовање
 
 • осигурати доступно, приступачно, квалитетно и инклузивно предшколско васпитање и образовање,
 
 • афирмисати и јачати професију васпитача и подржавати и развијати систем подршке практичарима у развијању компетентности
 
 • подупирати и јачати развијање програма васпитно-образовног рада и развијање различитих програма и облика у предшколском васпитању и образовању у циљу подршке добробити детета
 
• транспарентно праћење и вредновање квалитета предшколског васпитања и образовања на свим нивоима у циљу унапређивања и развоја делатности
 
 • осигурати одговарајуће финансирање и правни оквир за предшколско васпитање и образовање Јачање професионалних капацитета ЈЛС за планирање и управљање
 
*Стратешко планирање развоја предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу
 
• Инклузија, праведност и оптимизација мреже јавних предшколских установа у локалној заједници
 
• Заступање и промовисање важности предшколског васпитања и образовања у локалној заједници
 
Уложен је велики труд на развијању локалних стратегија за унапређење ПВО што је обавеза свих локалних самоуправа у Србији.
 
 Стратегије су усвојене, али донете Стратегије нису довољне, потребна је примена, промовисање значаја предшколства.
 
П.У.ПОЛЕТАРАЦ  промовисала је  своја искуства на  медијима националне телевизије као и на локалним медијима, друштвеним мрежама и  тако допринела  унапређењу живота деце у локалној заједници у складу са њиховим најбољим интересима и потребама. ИЛО заступа  интересе деце раног узраста заједно са предшколском установом у нашој средини и промовише важност ПВО у локалној заједници.

Ознаке: opština alibunar, Predškolska ustanova, obrazovanje

Baner Pecat 211x81