gore

  • Baner Optina Alibunar

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС ОД 5.МАЈА 2021. ГОДИНЕ

ЕVrticИз Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар подсећају да је у току подношење захтева за упис деце у вртић за радну 2021/2022. годину и трајаће до 04. јуна 2021.године.

 

Пријаве се примају и електронски, путем портала еУправа https://www.euprava.gov.rs/а уколико родитељи нису сигурни како то да ураде, постоји једноставно упутство преко линка https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo%20eVrtic.pdf.

 

Упис је обавезан за узраст припремно предшколског програма,а од септембра ће га похађати деца рођена од 01. марта 2015. године до 28. фебруара 2016.године.

Све детаље у вези са потребном документацијом и начином подношења захтева,погледајте у наставку ,где објављујемо комплетaн текст Конкурса о упису деце за школску-радну 2021/2022.године.

 

РEПУБЛИКA СРБИJA-AП ВOJВOДИНA

OПШTИНA AЛИБУНAР

ПРEДШКOЛСКA УСTAНOВA

„П O Л E T A Р A Ц“ AЛИБУНAР

БРOJ: 142 /2021

ДAНA: 12.04.2021.г.

A Л И Б У Н A Р

 

     Нa oснoву oдлукe бр. 134-2/2021 Упрaвнoг oдбoрa Прeдшкoлскe устaнoвe „Пoлeтaрaц“ Aлибунaр, oд 09.04 .2021.гoдинe   oбjaвљуje сe

 

К O Н К У Р С                          

     Зa упис дeцe у цeлoднeвни бoрaвaк ( од једне године до поласка у школу) и пoлуднeвни бoрaвaк (припремни предшкослки програм) зa шкoлску-рaдну 2021/2022.гoдину.

     Упис дeцe врши сe у пeриoду oд 05.05. 2021.г дo 04.06. 2021.гoдинe.

Приоритет при упису деце да имају деца из осетљивих група (деца са сметњама у развоју, деца из хранитељских породица, деца из социо-економски угрожених средина), треће и четврто дете по редоследу рођења, ако су оба родитеља запослена и деца самохраних родитеља.

   Родитељи деце која су уписана ове школске-радне године у нашу установу и имају пребивалиште на територији општине Алибунар, не подносе захтев за упис, ни у електронској ни у папирној форми. Сматраће се да су деца уписана и распоредиће се у одговорајућој васпитној групи.

     У предшколску групу припремног предшколског програма уписују се деца старости од пет и по до шест и по година (деца рођена од 01.03.2015.г. до 28.02.2016.г.) ради похађања припремног предшколског програма и то је законска обавеза родитеља односно старатеља да упише дете, ако дете већ није уписано у току ове радне године.

     Уколико се не доводи у питање могућност остваривања права на предшколско васпитање и образовање деце са пребивалиштем на територији општине Алибунар, може да се обезбеди упис деце са територије друге општине, уз сагласност оснивача установе, односно општине Алибунар. Дакле, након завршетка уписа деце са територије општине Алибунар, родитељи деце која имају пребивалиште на територији друге општине, подносе захтев за упис, без икакве документације. О захтевима и могућностима распоређивања и формирања васпитних група, одлуку ће донети директор и исту доставити на сагласност оснивачу односно општини Алибунар. Након добијене сагласности оснивача, донеће се коначна одлука о упису деце која имају пребивалиште ван територије општине Алибунар и извршиће се упис деце.

Свим родитељима ће на почетку школске године бити понуђени уговори у којима ће се изјаснити да ли ће деца похађати целодневни или полудневни боравак. Родитељи деце припремног предшколског узраста могу се определити за целодневни боравак, уколико желе.

         Упис деце се врши на основу захтева родитеља који се подносе електронским путем , на порталу Е управа, www.euprava.gov.rs . Приликом оваквог начина подношења захтева, родитељи не подносе никакву додатну документацију. У случају техничких немогућности подношења захтева, обратити се путем мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или телефоном 060/477 11 08.

   Напомена: Родитељи који желе да им деца стичу предшколско васпитање и образовање на румунском или словачком језику, морају обратити пажњу приликом уласку у услугу е управе, на самом обрасцу, постоји опција одабира језика из падајућег менија. Избором језика и попуњавањем обрасца на изабраном одговарајућем језику, сматраће се да родитељ жели да дете стиче предшколско васпитање и образовање на том језику.

     Захтеви ће се примати како електронским путем тако и у папирном формату, на обрасцу који се преузима са портала Е управе. Када се подносе у папирном формату, може се поднети и фотокопија извода из матичне књиге рођених детета, али није обавезно, већ је обавезна сагласност родитеља да васпитач може приступити подацима детета. Сагласност се даје на самом обрасцу који је преузет са портала Е управа.

         Доказ о здравственом прегледу детета, издатог од надлежног дечијег лекара дома здравља родитељ доставља главном васпитачу.

     Васпитне групе ће се формирати у складу са просторним капацитетима и законским нормативима о броју деце у групама, поштујући приоритете при упису деце.

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                         Директор

                                                                                      Грујица Илић                                                                                          

Baner Pecat 211x81