gore

  • slika 3

ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 21.03.2020, ступиле су на снагу измене и допуне Уредбе о мерама за време ванредног стања (Службени гласник РС, бр. 31/20, 36/20,38/20 и 39/20), којима се забрањује и обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају аутобусима, осим посебног линијског превоза, које ће привредни субјекти обављати искључиво ради реализације радних задатака запослених.  

Такође овом забраном нису обухваћени такси превоз, лимо сервис и превоз за сопствене потребе, који ће се и даље одвијати у складу са одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају. 

Уз дозволу министра надлежног за послове саобраћаја, могуће је на образложен и оправдан захтев дозволити обављање међумесног превоза, на начин утврђен додељеном дозволом Министра надлежног за послове саобраћаја.  

Такође уз претходно прибављену сагласност министра, надлежног за послове саобраћаја јединица локалне самоуправе може издати дозволу за посебно организоване линије градског и приградског саобраћаја, искључиво у циљу омогућавања обављања радних обавеза и задатака, у складу са свим осталим мерама донетим од стране Владе, након проглашења ванредног стања.  

Функционисање наведених облика превоза, одобрава се искључиво ради превоза приоритетног медицинског и немедицинског особља, које је запослено у здравственим установама, запослених лица у комуналним службама, чије функционисање је неопходно  

и није могуће обављати од куће, као и запослених за обављање свих других послова, који су у функцији обезбеђиавања здравља и безбедности грађана РС.  

Препорука је да се наведени облици превоза обављају без накнаде  

Сви претходно закључени уговори о посебном линијском превозу запослених, остају на снази, уз обавезу поштовања свих прописаних мера након проглашења ванредног стања.  

Препорука је да послодавци и јединице локалне самоуправе, користе овај модел превоза и за запослене у привреди, као и могућност превоза за сопствене потребе , под условима прописаним Законом о превозу путника.  

Пре подношења захтева за одобрење међумесног превоза, односно подношења захтева за претходну сагласност за издавање дозволе за посебан облик градског и приградског превоза, потребно је да :  

1.прибави од надлежних служби податке о укупном броју лица (број лица, време превоза/учесталост, одредиште превоза, назив послодавца, назив превозника, регистарске бројеве возила, имена возача) којима обезбеђују превоз,  

2.достави дефинисану руту превоза за сваки вид превоза, који се може одобрити уз посебну дозволу министра или јединице локалне самоуправе, уз претходно прибављену сагласност министра, надлежног за послове превоза.  

3.Изради и достави образложени предлог одлуке за обављање превоза за који се тражи дозвола, односно прибавља претходна сагласност министра, надлежног за послове саобраћаја, уз извршену процену да се ради о превозу чије је одржавање неопходно.  

4.Општина Алибунар креирала је посебну маил адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. на коју надлежне службе и субијекти могу достављати своје захтеве са потребама запослених за организовање посебно форимираних линија градског и приградског превоза. 

Baner Pecat 211x81