gore

  • slika 3

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020) а радиспречавања епидемије COVID-19 на територији општине Алибунар, Општински штаб за ванредне ситуације општине Алибунар на четвртој ванредној седници одржаној дана 18.03.2020. године донео је

Н А Р Е Д Б Е

1. Радно времена угоститељских објеката и објеката забавног карактера на територији општине Алибунар ограничава се на период од 07,00 до 17,00 часова.

2. Налаже се затварање центара и клубова за одрасле и старије на територији општине Алибунар.

3. Налаже се формирање позивног (кол) центра на нивоу ЈЛС за пријем позива граћана којима је потребна помоћ или достава намирница и лекова. Рад позивног (кол) центра организоваће се од 00.00 до 24.00 часова. Бројеви телефона позивног (кол) центра; 013/641-245 и 013/641-225.

4. Налаже се Црвеном крсту општине Алибунар да организује и обучи добровољце и волонтере који се јаве на јавни позив за помоћ најстаријим суграђанима, као што је доношење намиринца и лекова на кућну адресу.

5. Налаже се електронским и штампаним медијима на територији Општине Алибунар да емитују актуелна упутсва о понашању и мерама за спречавање ширења вируса „КОРОНА“ као и штампање летака са препорукама за расподелу.

6. Налаже се ЈКП "Универзал" Алибунар да сопственим капацитетом врши додатно чишћење јавних површина и улица, дезинфекција јавних простора и учествује у задацима које ће им давати Штаб.

7. Налаже се ЈАТП "Алибунар" Алибунар да сопственим капацитетом учествује у задацима које ће им давати Штаб.

8. Налаже се Центру за социјални рад "1 Март" Алибунар да сопственим капацитетом учествује у задацима које ће им давати Штаб.

9. Налаже се Црвеном крсту Алибунар да сопственим капацитетом учествује у задацима које ће им давати Штаб.

10. Налаже се Дому здравља Алибунар да сопственим капацитетом учествује у задацима које ће им давати Штаб.

11. Налаже се члановима Савета месних заједница на територији општине Алибунар да приступе хитном прикупљању података о грађанима и старим лицима на територији њихових месних заједница којима је потребна помоћ у набаци хране и лекова, као и за упућивање помоћи и координацију и комуникацију са грађанима и старим лицима.

Такође, на основу одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020) а радиспречавања епидемије COVID-19 на територији општине Алибунар, Општински штаб за ванредне ситуације општине Алибунар на четвртој ванредној седници одржаној дана 18.03.2020. године донео је

З А К Љ У Ч К Е

1. Да се позову сви добровољци и волонтери да се јаве Црвеном крсту у Алибунару у циљу организовања помоћи најстаријим суграђанима, као што је доношење намиринца и лекова на кућну адресу.

2. Закључак о образовању и именовању стручно-оперативног тима Штаба за ефикасно спровођење мера које изискује ванредно стање.

КОМАНДАНТ ШТАБА

Душан Дакић

Baner Pecat 211x81