gore

  • slika 3

ОДРЖАНА 104. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Седница Oпштинског већа одржана је у петак, 22. новембра 2019. године.

Општинско веће донело је одлуку о давању у закуп пословних простора на територији општине Алибунар, и то: пословни простор у Алибунару бр. 2 који се налази у приземљу стамбено-пословне зграде, на адреси Трг слободе број 20, укупне површине 166 м2. Пословни простор је дат на коришћење друштву са ограниченом одговорношћу „Пингвин“ , доо Вршац. Пословни простор у Николинцима који се налази испред школе, укупне повшрине 56 м2 дат је на период од пет година приватном лицу у сврху трговинске радње.
Општинско веће усвојило је план редовног одржавања општинских путева, улица и паркинг површина на територији општине Алибунар у зимском периоду 2019/2020. Наведени план израдило је ЈКП Универзал, Алибунар у својству предузећа коме су поверени послови одржавања општинских путева, улица и паркинг површина на територији општине Алибунар. Планом се уређују послови чишћења снега и леда у циљу одржавања проходности саобраћајних површина које су од значаја за функционисање локалне заједнице. Такође, планом су утврђени приоритети у поступању и то: први приоритет су општински путеви, други улице у насељеним местима, прилази комуналном објектима и паркинг површине.
Општинско веће је усвојило план одржавања општинских путева и улица на територији општине Алибунар у ванредним условима у зимском периоду. Планом је предвиђено извођење радова на чишћењу снега и леда у циљу стварања проходности саобраћајних површина у ванредним условима у зимском периоду 2019/2020. Планом је предвиђено ангажовање механизације и радне снаге предузећа ЈКП Универзал као и теренских возила пољочуварске слижбе. Такође, утврђени су приоритети првог и другог реда путева. Реализација плана одржавања путева и улица у ванредним условима финансира се из буџета општине Алибунар.
Oпштинско веће усвојило је и Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету општине Алибунар за 2019. годину. Разлози за доношење ове одлуке је Измена и допуна закона о буџетском систему, а односе се на плате у јавном сектору. Ребалансом буџета утврђују се укупни приходи и примања у укупном износу 913.289.445,00 динара. Укупни расходи буџета 913.289.445,00 динара.
Општинско веће разматрало је извештај о извршењу одлуке о буџету општине Алибунар за период јануар-јун, као и за период јануар-септембар 2019. године и упутило га Скупштини општине на усвајање.

Baner Pecat 211x81