gore

  • slika 3

ИЗВЕШТАЈ СА 99. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 Деведесетдевета седница општинског већа Општине Алибунар одржана је у петак 6.септрмбра 2019.године у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4. Седницом је председавао председник Општине Алибунар Душан Дакић.

Општинско веће разматрало је и донело следећа Акта:

 

Општинско веће донело је Решење о давању на употребу покретних ствари у јавној својини Општине Алибунар основној школи “Први мај” Владимировац. Иначе опрема односно намештај који се даје основној школи “Први мај” Владимировац на коришћење уступа се без накнаде.

 

Општинско веће донело је Решење о давању на употребу путничког аутомобиле у својини Општине Алибунар Туристичкој организацији Општине Алибунар. Службено возило даје се на привремено коришћење Туристичкој организацији која не располаже сопственим возилом а оно им је неопходно ради обављања послова.

 

Општинско веће донело је Решење о допуни Решења о образовању радне групе за скидање усева са пољопривредног земљишта у државној својини.

 

Општинско веће донело је Решење о утврђивању права на накнаду за рад ангажованим стрелцима противградне заштите.

 

Општинско веће донело је Решење о давању на коришћење пословног простора на одређено време пореској управи нез накнаде а за потребе рада пореске управе. Иначе пословни простор који се даје на коришћење пореској управи је 212,90м2 .

Baner Pecat 211x81