gore

  • slika 3

ИЗВЕШТАЈ СА 95. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Деведесетпета седница општинског већа општине Алибунар одржана је у среду 17.07.2019 године у згради општине Алибунар, Трг Слободе 4. Седницом је председавао председник општине Алибунар Душан Дакић. Општинско веће разматрало је и донело следећа акта:

 Утврдило је предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о изради плана детаљне регулације за ветропарк "Банат". Предметном одлуком проширује се обухват плана тако да се целокупна површина повећава на око 2260 хектара. Планира се изградња ветрогенераторског постројења снаге до 200 MW.

Општинско веће разматрало је и утврдило предлог одлуке о изради плана детањне регулације прикључног далековода 400 KV за ветропарк "Банат". Иначе обухват плана налази се у делу К.О. Владимировац а ветропарк ће се прикључити на постојећи далековод 2x400KV у Панчево - Решица.

Општинско веће донело је и одлуку о изради плана детаљне регулације за ветропарк "Банат 2".

Baner Pecat 211x81