gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 90. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

90ovДеведесета седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у понедељак 03. јуна 2019. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4. Седницом је председавао председник Општине Алибунар Душан Дакић.

 

На овој седници Општинско веће утврдило је предлог Одлуке о промени Статута Општине Алибунар. Предлог Одлуке обухвата измену која подразумева да се поступак за избор, односно образовање Савета Месне заједнице, као и питања од значаја за покретање и спровођење поступка престанка чланства у органима месне заједнице, утврђују Одлуком о оснивању месне заједнице. Предлог ове Одлуке о промени Статута доставља се Скупштини Општине Алибунар на разматрање и доношење.

Општинско веће донело је Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Алибунар, на основу предложених мера управне инспекције Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Измене и допуне Правилника у осталим организационим јединицама Општинске управе Општине Алибунар врше се због потребе дефинисања и одређивања нових послова за поједина радна места, због природног одлива кадрова из Општинске управе и престанка потребе за већим бројем извршилаца на појединим радним местима.

Baner Pecat 211x81