gore

  • slika 3

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо грађане и уједно упозоравамо да је Законом забрањено паљење на отвореном/ стрних усева, биљних остатака, комуналног и другог смећа, уређених и неуређених депонија, као и на излетишту на Девојачком бунару и на ободима шумског комплекса којим газдује ЈП „Војводина шуме“!

Паљење нема ни једну корисну сврху, већ само иде на штету пољопривредним произвођачима.

Спаљивање стрних усева, смећа и биљних остатака је забрањено Законом о заштити од пожара( члан 50). Лице које је изазвало пожар дужно је да се ватрогасно-спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу с посебним прописима. Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице а правно лице од 300.000 до 1.000.000 динара.

Уколико се утврди да је на пољопривредном газдинству вршено спаљивање жетвених остатака, газдинство губи право на подстицајна средства у пољопривреди, у периоду од две године.

НЕМОЈТЕ СПАЉИВАТИ БИЉНЕ ОСТАТКЕ!

Сачувајмо земљиште за будуће генерације!

Baner Pecat 211x81