gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 73. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

vece 73 2018 minСедамдесет трећа седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у уторак 30. октобра 2018. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник Општине Алибунар господин Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следеће одлуке:

 

1. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години. Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години, опредељена су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2018. годину. Најмањи износ који се може одобрити по пројекту износи 50.000 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 3.000.000 динара.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода нити лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као ни лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

2. Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за давање у закуп пословног простора општине Алибунар. Чланови Комисије именовани су из реда запослених у општинској управи општине Алибунар.

3. Општинско веће Oпштине Алибунар донело је Решење о образовању Комисије за отуђење непокретности Oпштине Алибунар непосредном погодбом.

Задатак ове Комисије је да спроведе поступак отуђења непосредном погодбом следећег неизграђеног грађевинског земљишта:

-Парцела број 821/8 КО Банатски Карловац, градско грађевинско земљиште, површине 2425 м2 у Банатском Карловцу, јавна својина Општине Алибунар.

4. Општинско веће општине Алибунар утврдило је захтев предузећа „ТИМ“ д.о.о. Банатски Карловац за отуђење парцеле непосредном погодбом. Реч је о парцели 821/8 КО Банатски Карловац, површине 2425 м2.

Општинско веће Oпштине Алибунар размотрило је и усвојило захтев предузећа „ТИМ“ д.о.о. Банатски Карловац.

5. Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о уступању права на привремено коришћење покретних ствари у јавној својини општине Алибунар Републици Србији МУП РС – Полицијској станици Алибунар.

6. Општинско веће општине Алибунар разматрало је и појединачне захтеве грађана, организација и установа са територије Алибунар. Између осталих, Општинско веће разматрало је и захтев Савеза аматерских позоришта Румуна АП Војводине,да им се обезбеде просторије за рад. Општинско веће дало је начелну сагласност да надлежне општинске службе пронађу адекватно решење за овај захтев. Иначе, овај Савез је организатор манифестације „Позоришни дани Румуна“ која је једна од најстаријих културних манифестација на територији Војводине.

Baner Pecat 211x81