gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 71. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

DSC06112Седамдесет прва седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у петак 12. октобра 2018. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник Општине Алибунар господин Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следеће одлуке:

1. Општинско веће утврдило је предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Алибунар за 2018. годину и упутило Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.

2. Општинско веће усвојило је извештај о извршењу одлуке о буџету Општине Алибунар за 2018. годину за период јануар-јун 2018. године. У периоду јануар-јун 2018. године буџет Општине Алибунар остварио је укупне приходе и примања у укупном износу од 260 915 379 динара што у односу на укупно планирање прихода од 710 961 673 динара износи 37,65 %. У периоду јануар-јун 2018. године буџет Општине Алибунар остварио је укупне расходе и издатке у укупном износу од 257 995 685 динара од укупно планираних 710 961 673 динара, што износи 36,22 %.

3. Општинско веће усвојило је извештај о извршењу одлуке о буџету Општине Алибунар за 2018. годину за период јануар-септембар 2018. године. У периоду јануар-септембар 2018. године буџет Општине Алибунар остварио укупне приходе и примања у укупном износу од 375 042 467 динара, што од укупно планираних прихода од 764 635 195 динара износи 50,86%. У периоду јануар-септембар 2018. године буџет Општине Алибунар остварио је укупне расходе и издатке у износу од 391 360 981 динар, што од укупно планирних 764 635 195 динара износи 51,18%.

4. Општинско веће утврдило је предлог одлуке о давању сагласности на конверзију дуга пореског обвезника „ЈАТ Техника“ д.o.o. Београд у удео Општине Алибунар у капиталу субјекта приватизације и упутило Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.

5. Општинско веће утврдило је предлог одлуке о стављању ван снаге одлуке о давању земљишта у закуп. Одлука је донета због тога што закупац парцела Холдинг компанија „Interspeed“ Београд није у предвиђеном року реализовала пројекат а на бази тога донета је пресуда од стране Привредног суда Београд о раскиду уговора о закупу. Предметна пресуда је постала правоснажна 03.08.2018. године. Ради уписа у катастар непокретности предметних парцела из уговора, потребно је поред правоснажне судске пресуде донети и одлуку о стављању ван снаге претходно донете одлуке о давању земљишта у закуп.

6. Општинско веће утврдило је предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о комуналном реду и уређењу и упутила СО Алибунар на разматрање и усвајање.

7. Општинско веће утврдило је предлог одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Алибунар. Сагласно закону о становању, општина има обавезу прописивања кућног реда у стамбено-пословним зградама, њихово одржавање као и безбедност њиховог коришћења од стране власника.

8. Општинско веће донело је измену и допуну програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2018. години. Предложеном изменом врши се прерасподела средстава у оквиру програма у износу од 500 000 динара за намену техничког опремања саобраћајне полиције.

9. Општинско веће донело је решење о давању сагласности за ангажовање педагошког асистента у ОШ „Душан Јерковић“ из Банатског Карловца. Предложена одлука донета је са циљем унапређења васпитно-образовног процеса са посебним категоријама ученика, односно са ученицима који имају проблеме у савладавању наставе.

10. Општинско веће прихватило је писмо о намерама хуманитарне организације „Срби за Србе“ са Новог Београда. Прихватањем писма о намерама Општина Алибунар закључује споразум са хуманитарном организацијом „Срби за Србе“, а ради успостављања сарадње у пројекту реконструкције куће за социјално угрожену породицу Лујанов из Добрице. У складу са законским прописима и буџетским могућностима, Општина Алибунар ће дати пун допринос реализацији поменутог пројекта.

Општинско веће разматрало је и појединачне захтеве грађана, организација и установа са територије Општине Алибунар.

Baner Pecat 211x81