gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 46. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN1968 1600x1200Седница је одржана 24. новембра  2017. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 којом је председавао председник општине Предраг Белић.
 
1) Утврђен је предлог Одлуке о општинским административним таксама и накнадама за услуге
Овом Одлуком утврђују се износи такси и накнада за списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње органа локалне самоуправе, односно Општинске управе општине Алибунар. 
У односу на сада важећу Одлуку о локалним административним таксама, укинуте су таксе, односно накнаде за издавање смртовница, попис имовине умрлих лица и за оверу потписа, преписа и рукописа, због измене позитивних прописа. Тачније ови послови су сада у надлежности јавних бележника. Уведена је такса за регистрацију стамбених заједница у избносу од 310,00 динара у складу са Законом о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2016) и Упутством за регистрацију стамбених заједница и начину вођења регистра Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. Општинско веће је усвојило предлог Одлуке и проследило их је Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 
2)  Утврђен је предлог одлуке о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Алибунар за утврђивање пореза 
Општинско веће утврдило предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Алибунар за утврђивање пореза на имовину. Зоне одређене овом Одлуком су:
1.Прва зона – Алибунар, Банатски Карловац и Владимировац;
2.Друга зона – Локве;
3.Трећа зона – Николинци, Јаношик, Селеуш, Иланџа, Добрица, Нови Козјак и Девојачки Бунар.
Утврђени предлог Одлуке биће прослеђен Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 
3) Донета је Одлука оутврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Алибунар   
Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Алибунар. На територији општине Алибунар одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавних објеката, саобраћајне повезаности са централним деловима општине, односно са радним зонама, и то:
-ПРВА ЗОНА:обухвата територију насељених места Алибунар, Банатски Карловац и Владимировац – најопремљенија зона;
-ДРУГА ЗОНА:обухвата територију насељеног места Локве;
ОСТАЛЕ ЗОНЕ:обухвата територију насељених места и насеља: Николинци, Селеуш, Иланџа, Добрица,Нови Козјак, Јаношик и Девојачки Бунар. Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији  општине Алибунар износе:
 
Групе непокретности просечна цена (дин.)
   
  Прва зона Друга зона Трећа зона
Грађевинско земљиште 300 200 100
Пољопривредно земљиште 45 35 30
Шумско земљиште 45 35 30
Станови 27.070 23.000 18.000
Куће за становање 27.070 23.000 18.000

Пословне зграде и други (надземни и подземни)

грађевински објекти који служе за обављање делатности

45.000 35.000 26.000
Гараже и гаражна места 11.000 9.000 7.000
 
Општинско веће усвојило је предлог Одлуке који ће бити прослеђен Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 
4) Донета је Одлука о суоснивању Јавног предузећа ''Урбанизам'' Панчево
Овом Одлуком Општина Алибунар ће основати Јавно предузеће ''Урбанизам'' Панчево као заједничко јавно предузеће са већинским оснивачем градом Панчево и другим јединицама локалне самоуправе са територије Јужног Баната, које донесу одлуку о суоснивању ЈП ''Урбанизам'' Панчево као заједничког предузећа. У циљу обезбеђивања континуираног и квалитетног обављања послова из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине, послови које ће ЈП ''Урбанизам'' Панчево обављати за Општину Алибунар, као суоснивача, утврђиваће се за сваку календарску годину, у складу са усвојеним буџетом Општине Алибунар и програмом рада органа надлежног за послове просторног планирања и урбанизма за ту годину. Сви неопходни елементи извршења посла које ће ЈП ''Урбанизам'' Панчево радити за Општину Алибунар у одређеној календарској години, регулисаће се уговором између Општине Алибунар и ЈП ''Урбанизам'' Панчево. Општинско веће је усвојило предлог Одлукео суоснивању Јавног предузећа ''Урбанизам'' Панчево и доставиће га Скупштини општине Алибунар на усвајање.
 
 

Baner Pecat 211x81