gore

  • slika 3

ИЗВЕШТАЈ СА 39.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN0706 1600x1200Седница је одржана 28. септембра 2017. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 којом је председавао председник општине Предраг Белић.
 
1) Разматран предлог Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација.
 
Комисија је одржала радну седницу на коме је спровела поступак разматрања приспеле једне пријаве на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2017.године. На основу предлога пројекта ''Организација XВ Међуградске и Х Међународне изложбе голубова, живине, кунића и птица'', подносиоца Пројекта: Удружење узгајивача голубова, живине, кунића и птица ''Голуб 1985'' из Алибунара, Комисија је применом критеријума утврђених у Правилнику, једногласно утврдила предлог Решења о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, којим се Општинском већу предлаже да се за суфинансирање предложеног пројекта утврде следећа средства из буџета општине Алибунар.
 
 
2) Прихваћен предлог Решења о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација.
 
Општинско веће је прихватило предлог и закључак Извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организације и донело Решење за суфинансирање следећег пројекта:“ ''Организација XВ Међуградске и Х Међународне изложбе голубова, живине, кунића и птица'', подносиоца Пројекта: Удружење узгајивача голубова, живине, кунића и птица ''Голуб 1985'' из Алибунара у износу од 80.000 динара.
 
3) Донето су решења о давању сагласности за ангажовање педагошких асистената у основним школама у Банатском Карловцу и Владимировцу.
 
На основу приспелих молби од стране ОШ “Душан Јерковић“ из Банатског Карловца и ОШ „Први мај“ из Владимировца, Општинско веће је донело Одлуку о давању сагласности за ангажовање једног педагошког асистента за основну школу „Душан Јерковић“ из Банатског Карловца и једног педагошког асистента за основну школу „Први мај“ из Владимировца. Због више уписане деце са посебним потребама непходан је додатан напор и стручни кадар како би се успешно савладали прописани програми образовања.
 
4) Донета су решења о одобравању исплате једнократне финансијске помоћи.
 
Општинско веће одобрило је исплату једнократне финансијске помоћи стонотениском клубу „Рапид“ из Николинаца у износу од 10.800,00 динара и фудбалском клубу „Банат“ из Иланџе у износу од 50.000,00 на основу размотрених приспелих молби. 
 
5) Размотрени су и појединачни захтеви грађана упућени Општинском већу.
 
 
fShare
0