gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Новости
  • ОПШТИНИ АЛИБУНАР ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗЛЕТИШТА "ДЕВОЈАЧКИ БУНАР"

ОПШТИНИ АЛИБУНАР ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗЛЕТИШТА "ДЕВОЈАЧКИ БУНАР"

sredstva za izradu izletištaУ циљу повећања броја туриста, а самим тим и прихода од туризма, Скупштина општине Алибунар донела је Одлуку о приступању изради Плана детаљне регулације за излетиште "Девојачки бунар". У складу са овом одлуком, потписан је Уговор о додели новчаних средстава ради суфинансирања трошкова израде Плана, којим је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине доделио Општини Алибунар новчана средстава у укупном износу од 700.000,00 динара. 
Подручје чије је планско уређене предвиђено Планом обухвата зону кућа за одмор у оквиру граница СРП "Делиблатска пешчара" и зону туристичког локалитета примарног значаја “Девојачки бунар“. Планом ће у потпуности бити дефинисано постојеће стање на предметном подручју, стање парцела и изграђених објеката, како приватних, тако и јавних, укључујући објекте јавне инфраструктуре. Сагледане ће бити и могућности даљег просторног развоја на предметном подручју, развој инфраструктуре и осталих јавних садржаја, са акцентом на развоју основних намена овог подручја: туристички садржаји и простор за одмор. Туристички садржаји од интереса за општину Алибунар су смештајни капацитети, занатске и услужне делатности, вински подруми и слично. Намена простора - кућа за одмор обухвата објекте за повремено становање и викенд боравак, а планом ће бити предвиђени и садржаји сеоског туризма, услужне и занатске делатности у функцији туризма, вински подруми, хоби вртови и слично.
 
Израда Плана ће бити финансирана по принципу суфинансирања између АП Војводине - Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Општине Алибунар, при чему ће преостали потребан износ за израду Плана бити обезбеђен из средстава буџета Општине Алибунар. 
 
 
 
fShare
0