gore

  • slika 3

Обавештење

На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе(сл. Гласник РС 62/06, 47/11, 125/14), члана 4. Закона о порезу на имовину(сл. Гласник РС 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12) и Одлуке о порезу на имовину општине алибунар(сл. Лист општине Алибунар бр. 39/15), одељење за финансије општине Алибунар даје:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ОБВЕЗНИЦИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ДА 2 (ДРУГА) РАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ДОСПЕВА НА НАПЛАТУ 15. 05.2017 ГОДИНЕ, ТЕ СЕ ОБВЕЗНИЦИ МОЛЕ ДА РЕДОВНО ИЗМИРЕ ОВУ ОБАВЕЗУ.

ТАКОЂЕ, МОЛЕ СЕ ОБВЕЗНИЦИ ДА УКОЛИКО ИМАЈУ ЗАОСТАЛИ ДУГ ПО ОВОЈ ПОРЕСКОЈ ОБАВЕЗИ ИСТИ РЕГУЛИШУ ДО КРАЈА КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ.

По истеку рока за измирење обавезе, Одељење за финансије ће слати обвезницима који нису регулисали пореске обавезе

О П О М Е Н Е,

после којих ће бити покренут поступак принудне наплате.

Одељење за финансије општине Алибунар

fShare
0