gore

  • slika 3
  • Slika1
  • slika 2
  • 111baner Njiva 1600x1200

ИЗВЕШТАЈ СА 29. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN7820 1600x120029. седница Општинског већа је одржана дана 21.04.2017. године. Седницом је председавао председник општине Предраг Белић. На седници су разматрана и усвојена многобројна акта, а најзначајније је утврђење предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог првог ребаланса општинског буџета за 2017. годину. Један од основних разлога за прву измену и допуну Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину је расподела средстава која су пренета из претходне године у износу од 57.816.493 динара, као и прерасподеле раније утврђених износа између појединих приходних и расходних позиција. Такође, постоји и потреба усаглашавања Одлуке о буџету за препоруком Министарства финансија у вези измена плата појединих корисника средстава буџета, јер је дата могућност локалним самоуправама да могу планирати укупна средства потребна за исплату плана запослених на нивоу исплаћених плана у 2016. годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину. Укупни приходи и примања, као и пренета средства из 2016. године, према овом ребалансу сада износе 714.830.880 динара, што са додатним приходима корисника укупно износи 723.390.880 динара. Подсећања ради, претходно планирани приходи износили су 713.643.738 динара, а укупни приходи планирани су у износу од 722.203.738 динара. Што се тиче расхода, планирају се на истом нивоу, а повећања расхода планирају се за следеће намене: 
 
-дотације Дому здравља повећане су за 3 милиона динара и сада износе укупно 12 милиона; 
-за инвестиције у области пољопривреде - повећани су расходи за 7.630.240 динара; средства текуће буџетске резерве са првобитно планираних 3 милиона повећане су на 7,5 милиона динара; 
-расходи за плате у Предшколској установи повећани су за мање од 3 милиона динара, а у Општинској библиотеци за 254.000 динара. 
 
Општинско веће упутило је овај предлог Одлуке Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 
DSCN7813 1600x1200
 
Поред финасијских измена, прихваћена је Иницијатива о потреби доношења Програма локалног економског развоја у општини Алибунар у 2017. години. Општинско веће прихватило је Иницијативу Општинске управе општине Алибунар о потреби доношења Програма локалног економског развоја у општини Алибунар у 2017. години. Наложено је Одељењу за привреду, јавне службе и развој и Одељењу за финансије Општинске управе општине Алибунар да приступе изради потребних аката ради реализације Програма локалног економског развоја општине Алибунар у 2017. години, а пре свега нацрта Програма локалног економског развоја у општини Алибунар у 2017. години и нацрта Одлуке о условима и начину реализациеј Програма локалног економског развоја општине Алибунар у текућој години.
 
DSCN7818 1600x1200
 
Утврђени су и предлози одлука о давању сагласности на установљавање права службености и предлог Одлуке о евиденцији дивљих депонија на територији општине Алибунар. Овом одлуком уређује се евиденција дивљих депонија на територији општине Алибунар, као и њихово уклањање и финансирање. Донет је Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар, за наредни период до 31.12.2017. године. Програмом је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и стварања услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из области заштите животне средине и друге посебне законе. На Већу су усвојене су Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта и донето је Решење о образовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. годину. 
Прихваћена је Техничка спецификација радова на летњем одржавању путева у 2017. години. Радови би се изводили по утврђеним приоритетима и то: 
 
1) радови на коловозној конструкцији, 
2) постављање недостајуће саобраћајне сигнализације на местима укрштања локовоза општинских и некатегорисаних путева са железничком инфраструктуром и на местима укрштања уличних саобраћајница са деоницама државних путева на пролазу кроз насељена места; 
3) радови на обнови хоризонталне саобраћајне сигнализације; 
4) одржавање углова прегледности на местима укрштања општинских путева са државним путевима и општинских и некатегорисаних путева са железничком инфраструктуром; 
5) сечење шибља у путном појасу општинских путева; 
6) чишћење одводних јаркова и 
7) остали радови садржани у Техничкој спецификацији.
 
Током овог заседања допуњен је предлог Одлуке о давању сагласности на финансирање и извођење радова на непокретној имовини у својини општине Алибунар, а на самом крају седнице, Општинско веће је размотрило и неколико појединачних захтева грађана са подручја Општине Алибунар.