gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Новости
  • Почетак обуке у оквиру пројекта Fair Oil Serbia: од јестивог уља до биодизела и нових радних места

Почетак обуке у оквиру пројекта Fair Oil Serbia: од јестивог уља до биодизела и нових радних места

IMAG1380У оквиру пројекта Fair Oil Serbia, који се спроводи као део пројекта „Подршка Европске уније инклузивном друштву”, 2. фебруара 2017. одржана је прва у низу планираних обука полазника, за прераду биодизела у општини Алибунар. Ово представља корак ка отварању нових инклузивних радних места,  пре свега за грађане ромске националности или пак социјално угрожене грађане, који ће на овај начин добити подршку и могућност да се запосле, зараде новац, али и да се едукују како да извршавају и воде посао. Учесницима у обуци представљен је комплетан пројекат, чињенице о настанку, производњи и преради биодизела, као и стандарди и основне информације о процесору који служи за прераду. У оквиру пројекта предвиђено је формирање мини процесорског постројења за прераду коришћеног уља из домаћинства и индустрије у биодизел, који би се користио у оквиру јавних предузећа општине Алибунар. Појекат, поред своје инклузивне, еколошке и иновативне компоненте, има за циљ оснаживање социјалног предузетништва и стварање социјалног предузећа.
Биодизел добијен из ових процесора биће коришћен у Јавном транспортном предузећу Алибунар, тако да ће у том домену бити остварене значајне уштеде у буџету. Реализацијом овог пројекта у нашој локалној заједници се остварује вишеструка корист – отварају се нова радна места, врши се социјална инклузија рањивих група, афирмише се прерада отпадних сировина и заштита животне средине. 
 
IMAG1384
 
Пројекат „Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона еура,  има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и друге. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона еура у виду 28 грантова,  који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне  и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.
 
Пројекат спроводи Делегација Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).
 
Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs
 
IMAG1374 1600x1200 
 
IMAG1376 1600x1200

Baner Pecat 211x81