gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Новости
  • Захваљујући примени новог закона ускоро још ефикаснија општинска управа

Захваљујући примени новог закона ускоро још ефикаснија општинска управа

DSCN4707 1600x1200У петак, 25. новембра је одржана 17. седница Општинског већа, у оквиру које су већници највећи део пажње посветили почетку примене Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, као  и доношењу правилника о утврђивању и реализацији права на једнократну новчану помоћ за појединце или породице који су у стању социјалне потребе.
Наиме, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који је донет у марту ове године, почиње да се примењује од 1. децембра. У складу са тиме, Општинско веће је усвојило предлог Одлуке о организацији општинске управе. Овом одлуком утврђује се надлежност, унутрашња организација, начин руковођења, односи са другим органима, средства за рад и друга питања од значаја за рад и организацију општинске управе. По речима начелнице општинске управе, Вишње Стефановић Диклић, општинска управа образује се као јединствени орган, у оквиру кога функционишe 5 одељења: 1. одељење за привреду, јавне службе и развој, 2. одељење за финансије, 3. одељење за општу управу и грађанска стања, 4. одељење за помоћне послове и послове скупштине општине, председника општине и општинског већа и 5. одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове. У оквиру одељења могу се формирати одсеци, групе и канцеларије. Оно што је новина коју доноси овај закон јесте и могућност формирања посебне организационе јединице – то је кабинет председника. Друга значајна новина јесте да се овим законом у оквиру одељења за помоћне послове и послове скупштине општине, председника општине и општинског већа прави разлика између службеника и намештеника. Намештеници су људи који ће радити помоћне послове и са којима се заснива уговор о раду. Од 1. децембра када се креће са применом закона у даљем раду следи усклађивање свих осталих аката. 
Циљ нове одлуке о организацији општинске управе свакако је на првом месту ефикаснији и транспарентнији рад свих њених организационих јединица. Захваљујући новим променама рад сервиса грађана ће бити унапређен. Очекује се и оснивање канцеларија за младе и канцеларије за локални економски развој. Органи локалне самоуправе уједно ће рационализовати и модернизовати своје пословање, јер се свакако морају поштовати европски стандарди, ради општег задовољства и оних који су на челу локалне самоуправе, а на првом месту грађана општине. 
Друга велика тема којом су се бавили већници јесте усвајање Правилника о утврђивању и реализацији права на једнократну новчану помоћ за појединце или породице које се нађу у стању социјалне потребе. Овим правилником тачно се утврђују критеријуми и услови на основу којих може бити додељена једнократна новчана помоћ, као и минимум документације који се мора обезбедити. Овај правилник се односи управо на деловање Центра за социјални рад. Поступак признавања права на једнократну новчану помоћ ради се у центру који доноси решење о признавању права за коришћење једнократне помоћи, а Општинско веће даје препоруку са тачним износом. Изузетно кад су у питању хитни случајеви, Општинско веће директно доноси решење о признавању једнократне новчане помоћи. 
 
DSCN4705 1600x1200
 

Baner Pecat 211x81