gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Новости
  • 92. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ОБЕЛЕЖИЛО РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНИХ КОНКУРСА

92. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ОБЕЛЕЖИЛО РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНИХ КОНКУРСА

DSCN245292. седницом Општинског већа, која је одржана 25.02.2016. године председавао је председник општине Предраг Белић. На седници je усвојено низ значајних аката.

Утврђен је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о превозу у друмском саобраћају на територији општине Алибунар, на предлог Одељења за инспекцијске послове. Овим предлогом Одлуке прецизније се утврђују прописане ознаке, изграђена и означена саобраћајна површина за заустављање аутобуса у насељеном месту, обавеза истицања извода из реда вожње, обавеза спајања стајалишта са пешачком стазом односно тротоаром, као и надлежности за изградњу и уређење стајалишта, односно њихово одржавање и чишћење. 

Донета је Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте организација у области спорта на територији општине Алибунар за 2016.годину. Наиме, Општинско веће је прихватило предлог Комисије за разматрање захтева за доделу средстава и расподелило је укупно 20 милиона динара за суфинансирање програма у области спорта. 

Ову седницу обележило је и расписивање Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2016. Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања путем штампаних, радио и других електронских медија, који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Алибунар у укупном износу од 1.500.000,00 динара. Циљ конкурса је истинито, правовремено, непристрасно и потпуно информисање свих грађана на територији општине Алибунар о свему што се односи на вршење власти на локалном нивоу, о делатностима од јавног интереса, о раду установа и других субјеката који се финансирају средствима из буџета општине, о збивањима и догађајима у јавном сектору, затим подстицање разноврсности медијских садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења, слободног развоја независних и професионалних медија, односно о свему о чему јавност има оправдан интерес да има информацију. Конкурс је отворен 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу. 

Такође, расписан је Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Алибунар за 2016. Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката цркава и верских заједница износи 2.500.000 динара. Средства по овом конкурсу додељују се црквама и верским организацијама  које су уписане у Регистар цркава и верских заједница при Министарству надлежном за послове вера, а које делују на територији општине Алибунар, у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2016. годину. Путем конкурса додељује се 100% од планираних и расположивих средстава у буџету општине на годишњем нивоу, од којих се за градитељску делатност додељује 90%, а за остале намене из 10% планираних и расположивих средстава. Конкурс је отворен до краја текуће године, или до утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.

Расписан је и Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2016. Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар износи 2.500.000 динара, и то: за културно-уметничко стваралаштво – 1.200.000,00 динара, за социјално-хуманитарне активности – 1.000.000,00 динара, за рурални развој и пољопривреду – 300.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају невладине организације и удружења грађана који су регистровани на територији општине Алибунар, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Алибунар као општинске, међуопштинске или републичке организације. Невладина организација мора обезбедити учешће од најмање 10% од укупне вредности програма, односно пројекта. Конкурс је отворен до краја текуће године, или до утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.DSCN2463

На седници је донето Решење о образовању Комисије за процену пољске штете. Задатак Комисије је да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штете изађе на место настанка штете и о томе сачини записник, као и да сачињени записник о процени пољске штете достави: руководиоцу Пољочуварске службе, подносиоцу захтева, лицу које је одговорно за причињену штету и Одељењу за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар. Комисија се именује на период од четири године.

На самом крају седнице, Општинско веће размотрило је више предлога и захтева физичких и правних лица са територије општине Алибунар.

Baner Pecat 211x81