IZVEŠTAJ SA 43. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN1609 1600x1200Sednica je održana 30. oktobra  2017. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 kojom je predsedavao predsednik Opštine Predrag Belić.
 
1) Doneta  je  Odluka o usvajanju Plana integriteta opštine Alibunar
 
Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije propisana je obaveza da državni organi, organizacije, organi teritorijalne autonomije, lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća usvajaju svoje Planove integriteta. Osnovni cilj Plana integriteta je uspostavljanje mehanizma u instituciji, koji će smanjiti rizik za nastanak korupcije i neetičkih postupaka kao i podizanje svesti funkcionera i zaposlenih o štetnosti korupcije. Opštinsko veće je na svojoj 40. sednici imenovalo Radnu grupu koja je donela program izrade Plana integriteta u skladu sa smernicama za izradu i sprovođenje Plana integriteta, a izrađeni Plan integriteta je dostavljen Agenciji za borbu protiv korupcije. Plan integriteta opštine Alibunar je usvojilo Opštinsko veće, imenovana Radna grupa za izradu Plana inegriteta je razrešena, a imenovano je lice odgovorno da prati sprovođenje Plana integriteta opštine Alibunar.
 
2) Usvojen je Plan redovnog održavanja opštinskih puteva, ulica i parking površina na teritoriji opštine Alibunar u zimskom periodu 2017/2018. godine 
 
Opštinski savet za bezbednost saobraćaja na putevima dalo je Pozitivno mišljenje i dostavilo Opštinskom veću Predlog Plana redovnog održavanja opštinskih puteva, ulica i parking površina na teritoriji opštine Alibunar u zimskom periodu 2017/2018. godine izrađen od strane JP „Inženjering opštine Alibunar". Redovno održavanje saobraćajnica i saobraćajnih površina u zimskim uslovima će svakako doprineti povećanju stepena bezbednosti i komfornijem korišćenju ovih površina. Opštinsko veće je usvojilo Plan redovnog održavanja opštinskih puteva, ulica i parking površina na teritoriji opštine Alibunar u zimskom periodu 2017/2018. godine 
 
3) Donet je Plan održavanja opštinskih puteva i ulica na teritoriji opštine Alibunar u vanrednim uslovima u zimskom periodu 2017/2018. godine
 
Na predlog Štaba za vanredne situacije opštine Alibunar, Opštinsko veće usvojilo Plan održavanja opštinskih puteva i ulica na teritoriji opštine Alibunar u vanrednim uslovima u zimskom periodu 2017/2018. godine. U vanrednim uslovima zimskog perioda izvodiće se radovi na čišćenju snega i leda u cilju stvaranja prohodnosti saobraćajnih površina koje su od prioritetnog značaja za funkcionisanje lokalne zajednice.
 
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81