gore

  • Baner Optina Alibunar

Стране инвестиције у Војводини

Имајући у виду значај директних страних улагања и позитиван утицај који она имају на привреду одређеног региона/државе, потребно је стално радити на обезбеђивању услова потребних за привлачење потенцијалних инвеститора и побољшању пословног окружења за постојеће инвеститоре.

Присутни инвеститори су драгоцен ресурс који двоструко утиче на привредни систем неке државе. Кроз сарадњу са свим релевантним институцијама датог економског система, постојећи инвеститори, ослањајући се на своје искуство у пословању, предлажу и нуде решења и савете усмерене на побољшање пословне климе. Поред тога, они су значајно средство промоције региона/државе, пословне климе и тржишног потенцијала тог региона/државе.

Због свега тога, ВИП обраћа посебну пажњу на тренутно присутне инвеститоре и њихове потребе, захтеве и изазове са којима се сусрећу послујући у Војводини. Одржавањем и поспешивањем сарадње са постојећим инвеститорима постајемо свесни свог пословног окружења и потребе да осавременимо своје пословање.

viplogo

 

Најзначајније стране инвестиције у Војводини

 

 

Baner Pecat 211x81