gore

  • slika 3
  • Slika1
  • slika 2
  • 111baner Njiva 1600x1200

Пословни потенцијали

Банат има визију раста која подразумева пораст запослености, повећан извоз и ојачане капацитете рада, инфраструктуре и технологије.

Он је једна од најразвијенијих области у земљи због повољних услова и богатих природних потенцијала и ресурса.

Економска структура може се поделити на шест кључних сектора: агри-бизнис, металургија, прерада нафте и нафтни деривати и логистика.

Доминантно место заузимају пољпоривреда и индустрија који су главни носиоци привредног развоја тако да у укупном друштвеном производу Баната учествују са око 70% од чега индустрији припада 40% а пољопривреди 30%. Од 2002. до 2005. године бруто национални производ порастао је за 20%.