gore

  • slika 3
  • Slika1
  • slika 2
  • 111baner Njiva 1600x1200

Просторни план СРП Делиблатска пешчара

 

Преузмите комплетан 
Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе Делиблатска пешчара
1370 kb
М А П Е
Основна намена површина и саобраћајна инфраструктура
Мрежа насеља, функција и јавних служби
5550 kb
4440 kb
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
Инфраструктурни системи
Природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара
4950 kb
6090 kb
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
Целине и подцелине посебне намене, зоне заштите и утицајно подручје
 
 
4180 kb