gore

  • Baner Optina Alibunar

Клима као туристичка вредност

Анализом климатских фактора и климатских елемената, може се утврдити вредност климе Алибунарске општине за одговарајућу врсту туризма. Општина се налази у зони средњеевропске климе, са изразито континенталним карактеристикама које појачавају ваздушне струје из Влашке низије, преко Ђердапске клисуре. Ова струјања су ублажена утицајем средње Европе и струјањем са СЗ. С обзиром на свој положај и отвореност према Карпатима, општина је изложена великом утицају ветрова, кошаве и северца.

Делиблатска пешчара се разликује од своје околине у морфолошком и вегетацијском погледу што се одражава и на климу због  чега се јављају микроклиматске разлике између пешчаре и њене околине. Пешчара има умерено-континенталну климу са наглашеним степским особинама.

Дневно као и годишње колебање температуре у Делиблатској пешчари је велико. Загревање песка је дању и лети јако због чега температуре достижу и 60ºЦ.

Ноћу и зими температура знатно опада. Годишње колебање температуре у печари износи 80ºЦ.  Средња годишња температура креће се креће се од 9,5ºЦ до 11ºЦ.

Интересантно је истаћи да се клима Делиблатске пешчаре подудара са Златиборском климом. Ноћи су хладне са доста росе а дани топли и суви са релативном влажношћу од 26%. Притисак је променљив и креће се од 886-1о28мб што се одражава на становништво. Просечна сума годишњих падавина износи 633мм. Најмање падавина је у јулу, августу и септембру.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81