gore

  • slika 3

V 06. Приоритет бр.4

Примена нових знања, вештина и технологија у циљу повећања конкурентности производа и услуга руралних подручја

Према налазима Лидер+ иницијативе, „Примена нових знања, вештина и технологија у циљу повећања конкурентности производа и услуга руралних подручја“, са 11% од укупног броја, јесте последња тема на скали. Међутим, чињеница да је тема у Лидер+ програму одабрана од стране мање ЛАГ-ова не показује целу слику, пошто ова тема има хоризонтални аспект. У многим пројектима, нова знања и вештине и нове технологије коришћене су као подршка у оквиру других тема.

Интернет и повезане технологије су врло значајне теме које се понављају у руралном развоју. Приметно је да је иста технологија коришћена у различитим и иновативним начинима да би се постигли слични циљеви, посебно инклузија локалног становништва у селима и информационим друштвима. У руралним областима пак, употреба нових знања и вештина и нових технологија није само информисање и комуникација. Она се једнако односи на: учење на даљину и тренинге, управљање животном средином, здравство, обновљиве изворе енергије, прераду продуката, као и на производњу алтернативних усева и биотехнологију.

Генерално говорећи, „knowing how“ није увек исто што и технолошка иновација, што значи да је у датом случају можда боље ефикасније и шире користити оно што већ постоји. У овом смислу, технологија или know-how требало би да буду релевантни за циљну групу. Жене, млади и традиционални пољопривредници/фармери, имаће другачији социјални и културни став у поређењу са новим предузетницима који долазе у рурално подручје споља, из других региона. Слично, у одређеним подухватима, можемо разматрати како употреба нових технологија може да стимулише не само рурални развој, већ и развој саме технологије.

У случају коришћења обновљивих извора енергије, рурална подручја су најчешће у првом плану. Ово није изненађујуће, пошто су енергетски пројекти (засновани на и повезани са локалним примарним материјалом, као што је дрво, биомаса, рециклирани метан, вода и ветар) често директно повезани са другим руралним приоритетима коа што су диверсификација фарми, економијама обима за колективне прерадне капацитете. За Лидер пројекте и инцијативе, ове везе су значајне и као такве имају потенцијал да директно допринесу локалном економском развоју, као и развоју животне средине.

У оквиру економске и социјалне политике Европске уније, усвајање нових технологија и развој индустрија заснованих на знању јесте витални елемент, пошто има јасан утицај на конкурентност, запосленост и информационо друштво. Стратешка употреба информативно-комуникационих технологија (ICT) помаже да се далека тржишта приближе, да се развију мреже знања и помаже хватању у коштац са социјалним искључењем појединих група становника. За мала предузећа, ICT често може да обезбеди неопходну подршку за примарно истраживање, посебно при избацивању нових производа на тржиште. Декларација из Валенсије, од фебруара 2003. истиче следеће: „Руралне области су срж европских предности, које могу досегнути свој пун потенцијал коришћењем нових информационо-комуникационих технологија, да би се повећао квалитет живота и могућности за запослење становника руралних подручја, да би се ојачао развој руралне економије, како у традиционалним тако и у новим секторима, омогућујући тако руралним областима да се у потпуности интегришу и учествују у европској економији заснованој на знању.“

 

Унутар Лидер иницијатива постоји много различитих начина како нова знања и вештине и нове технологије могу да буду интегрисани у пројекат и како могу да имају позитиван утицај на живот и рад људи који живе у одређеном подручју.

Приоритет 4: Примена нових знања, вештина и технологија у циљу повећања конкурентности производа и услуга руралних подручја
Мере
Активност 1
Активност 2
Активност 3
4.1 Подршка младима у усвајању нових вештина при процесу преласка из школа до запошљавања
4.1.1 Подршка развоју предузетничких вештина код младих
4.1.2 Подршка програмима финансијског описмењавања младих
 4.1.2 Подршка програмима ICT описмењавања младих
4.2 Промоција концепта и подршка активностима доживотног учења
4.2.1 Побољшање вештина запослене радне снаге како би се задовољиле нове потребе послодаваца (пре/доквалификације)
4.2.2 Побољшање вештина незапослене радне снаге да би се што боље прилагодили новим потребама тржишта
4.2.3 Промоција система доживотног учења приступачног свима (младима, старима, незапосленима старијим од 45 година,)
4.3 Подршка увођењу нових технологија и ICT
4.3.1 Подршка увођењу нових технологија у циљу ефикаснијег рада и повећања конкурентности
 
4.3.2 Обезбеђивање подршке пројектима чистије производње који смањују негативне постојеће утицаје на животну средину
 4.3.3 Подршка обезбеђењу приступа брзом интернету (broadband ) у најудаљенијим насељима

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81