gore

  • slika 3

V 05. Приоритет бр.3

Додавање вредности локалним производима и услугама, посебно кроз олакшан приступ тржиштима путем колективних акција

У оквиру Лидер+ иницијативе 20% локалних акционих група одабрало је тему „додавање вредности локалним поизводима“, што ову тему ставља на треће место по популарности од укупно четири Лидер+ теме. Заправо, у Лидер+ програму не ради се само о „додавању вредности локалним производима“ већ и о „олакшавању приступа тржиштима за производњу малог обима путем колективних акција“. Овај други елемент је важан пошто ставља нагласак на достизање ширег тржишта за локалне производе, а то је критична тачка профитабилности и дугорочне одрживости за многе пројекте. Студије случаја показују не само значај додате врености, већ и потребе за достизањем шире публике путем развоја маркетиншких иницијатива и заједничких активности на брендирању.

Додата вредност не долази само од оригиналности и квалитета производа, већ и од њиховог локалног карактера. Зато је веома важно да се искористи шанса да се нагласи шта производ чини типичним, локалним и самим тим аутентичним. Такође, веома је важно показати како се у производњи и дистрибуцији одређених производа узимају у обзир критеријуми одрживог развоја. У идеалном случају, у развоју стратегије за локалне производе, сви фактори који могу додати вредност требало би да буду размотрени и, тамо где је то могуће, укључени. Ово подразумева и укључивање иновативних приступа, на пример, у преради, маркетингу и дистрибуцији локално гајених усева.

Многи Лидер+ пројекти се односе на додавање вредности локалној храни, што није изненађење. У последње време постојала је висока свест о унутрашњој вредности и додатним користима од локалне прехрамбене производње, не само у смислу њиховог доприноса опстанку фарми, већ и у смислу одрживог развоја, заштите животне средине, јавног здравља, локалне и регионалне културе, руралног туризма, итд. Тако пројекти често имају за циљ подстицање интеракције између произвођача, трговаца и крајњих купаца за специфичне и често веома квалитетне производе, затим за маркетинг и дистрибуцију.

Иницијатори пројеката ланаца локалне хране најчешће су групе фармера и произвођача који сарађују са тржиштима или су снадбевачи већих трговинских ланаца на мало и велико. У оквиру Лидер програма постоје иницијативе да такви произвођачи локалне хране буду више укључени у мреже за промоцију локалне хране. Овакве врсте активности могу се сматрати одговором на повећану централизацију система производње хране, као и набавке којом доминирају велики трговински ланци и интереси. У оквиру Лидер програма, ово показује „одоздо-на-горе“ приступ ланца набавке хране. Два оваква пројекта су, на пример, урађена од стране Mallorcan Lag, која, као што то обично и бива, имају утицај и на културу и туризам региона.

КВАЛИТЕТ
Интегритет/чистоћа/вредност материјала/методе
ПРОИЗВОДИ ВИСОКЕ ДОДАТЕ ВРЕДНОСТИ
 ЛОКАЛНОСТ
(еко-одрживост)
Локални извори, низак ниво коришћења енергије, итд.
ОРИГИНАЛНОСТ
Различитост/издвајање од осталих/креативност (у дизајну, форми и функцији)
ТИПИЧНОСТ
(културна)
Аутентичност рефлектује локане/регионалне идентитете, карактер и културу

Приоритет 3: Додавање вредности локалним производима и услугама, посебно кроз олакшан приступ тржиштима путем колективних акција

Мере
Активност 1
Активност 2
Активност 3
3.1 Подршка аутентичним локалним производима (производња и прерада воћа и поврћа, лековито биље, мед, чајеви, бундева, лубеница, диња и сл.)
3.1.1. Подршка идентификацији  конкурентних типичних локалних производа и услуга Делиблатске пешчаре
3.1.2 Подршка програмима квалитета
3.1.3 Подршка програмима оригиналности и препознатљивости дизајна, облика и функције
3.2 Подршка иновативном приступу у производњи, маркетингу и пласманулокалних производа и услуга
3.2.1 Подршка иновативном приступу преради производа и услуга
3.2.2 Подршка иновативном маркетингу и промоцији производа и услуга
3.2.3 Подршка иновативном пласману преовлађујућих производа и услуга
3.3 Подршка интеракцији произвођача, трговаца и крајњих купаца
3.3.1 Подршка организовању произвођача у сврху заједничког наступа на тржишту
3.3.2 Подршка тржишно оријентисаним активностима
3.3.3 Унапређење програма информисања произвођача, становништва и купаца

 

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81