gore

 • slika 3

V 02. Приоритети руралног развоја општине Алибунар 2010-2014

Визија: Општина Алибунар је одржива и јака заједница, која је синоним за атрактивну средину за живот, рад и одмор и као таква радо посећено место.

Визија руралне заједнице општине Алибунар је визија руралне економије и друштва у коме:

 • постоји одржива и јака заједница, са задовољавајућим дохотком и довољним могућностима за запошљавање, са животним стандардом и квалитетом живота вредним савремене, демократске и развијене Србије,
 • се природна средина у највећој могућој мери поштује и штити, а раст руралне економије је заснован на принципима одрживости.
 • се живи, ради, одмара и воли банатски лепо и лагано.

Мисија: Активно учешће руралне заједнице у:

 1. Побољшању конкурентности пољопривредног и шумарског сектора у Алибунару;
 2. Унапређењу животне средине и руралног окружења у Алибунару;
 3. Побољшању квалитета живота грађана Алибунара и диверсификацији руралне економије.

Стратегија реализације: Изградња локалних капацитета за запошљавање, диверсификацију и специјализацију руралних делатности. 

Ресурси додељени реализацији СРР општине Алибунар биће алоцирани кроз ЛИДЕР приступ.

Ови ресурси морају доприносити осама 1 и 2, и посебно оси 3, али такође и играти важну улогу у хоризонталним приоритетима побољшања ефикасности управе и мобилизације унутрашњег развојног потенцијала руралних подручја општине Алибунар.

Подршка активностима ЛИДЕР типа нуди могућност, у контексту заједнички вођене стратегије локалног економског развоја засноване на локалним потребама и снагама, да комбинује све три осе – конкурентност, окружење и квалитет живота/диверсификацију. Интегрисани приступ који укључује пољопривредне, шумске, водопривредне као и производе и услуге других руралних сектора општине Алибунар може заштитити и побољшати локално природно и културно наслеђе, подићи ниво свести о потреби заштите окружења и инвестирати и промовисати специјалне производе, туризам и обновљиве изворе енергије.

 

Како би локални капацитети за запошљавање и диверсификацију били изграђени у највећој могућој мери, актери ће у оквиру приоритета фокусирати подршку на кључне активности:

 1. Изградња капацитета за локална партнерства, анимација и промоција стицања нових вештина и знања, која могу помоћи у мобилизацији руралних потенцијала општине Алибунар.
 2. Промовисање јавно-приватних партнерстава. ЛИДЕР ће наставити да игра кључну улогу у подстицању иновативних приступа руралном развоју и зближавања јавног и приватног сектора општине Алибунар.
 3. Промовисање сарадње и иновација. Локалне иницијативе као што су ЛИДЕР и подршка диверсификацији могу играти суштинску улогу у повезивању људи општине Алибунар са новим идејама и приступима, подстицању иновација и предузетништва, и могу промовисати инклузивност и ниво обезбеђивања локалних услуга. Онлајн заједницe општине Алибунар (eAlibunar) могу помоћи у ширењу знања, размени добрих искустава и иновација у руралним производима и услугама.
 4. Побољшање локалне управе. ЛИДЕР може помоћи у подстицању иновативних приступа у повезивању пољопривреде, шумарства и водопривреде са локалном економијом, доприносећи на тај начин диверсификацији економске основе и ојачању социоекономске структуре руралних подручја општине Алибунар.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81