Како основати предузеће?

Оснивање друштва са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) 

Ступањем на снагу „Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре“ („Службени гласник РС“ бр. 32/2009., објављен 5.05.2009.), од 6. маја у Агенцији за привредне регистре почела је примена  једношалтерског система регистрације привредних субјеката (One stop shop).

Успостављањем овог система, грађани на шалтеру Агенције подносе своје  регистрационе  пријаве и подижу решења о регистрацији оснивања привредног субјекта заједно са пореским идентификационим бројем (ПИБ), у року који је прописан Законом о регистрацији привредних субјеката (5 дана).

Захтеви за регистрацију оснивања привредних субјеката од 6. маја се могу подносити искључиво на новим јединственим регистрационим пријавама за оснивање предузетника и привредних друштава и регистрацију у Регистар пореских обвезника, прописаним „Правилником о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре“. Обрасце можете преузети на Интернет страни, АПР у одељцима Привредна друштва-Обрасци и Предузетници-Обрасци, или их купити у седишту и свим организационим јединицама АПР. Из одељка Привредна друштва-Обрасци од сада је могуће преузети и одштампати и ОП образац.

Приликом попуњавања нових регистрационих пријава, потребно је да подносиоци захтева читко попуне све тражене податке, које АПР у њихово име електронски прослеђују осталим државним органима (Пореска Управа, ПИО, РЗЗО), ради спровођења одговарајућих административних процедура у вези за почетком пословања новог привредног субјекта (сва неопходна упутства о регистрацији могу се пронаћи у одељку „Упутства“, било да се ради о привредним друштвима или о предузетницима).

1. НАБАВИТИ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ. ОБРАСЦИ РЕГИСТРАЦИОНИХ ПРИЈАВА МОГУ СЕ ПРЕУЗЕТИ СА ИНТЕРНЕТ САЈТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ (АПР) - www.apr.gov.rs

Потребно:

2. ОВЕРИТИ АКТ О ОСНИВАЊУ Д.О.О. У ОПШТИНСКОМ СУДУ

Потребно:

3. ОТВОРИТИ ПРИВРЕМЕНИ РАЧУН У БАНЦИ

Потребно:

4. ДОБИТИ ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ И ПИБ ОД АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

Потребно:

5. ИЗРАДА ПЕЧАТА 

Потребно:

6. ОТВОРИТИ ТРАЈНИ РАЧУН У БАНЦИ

Потребно:


УКУПНО ПОТРЕБНО ВРЕМЕ: ефективно 1 дан, чекање на Решење 7 дана

Девизни курс на дан - погледајте курсну листу
Извор: Народна банка Србије

Штампа

FaLang translation system by Faboba