gore

  • Baner Optina Alibunar

О б а в е ш т е њ е

Обавештавају се сви студенти да је расписан Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној Покрајини Војводини за 2021.годину.

Заинтересовани студенти морају испуњавати следеће услове:

  1. Да имају пребивалиште на територији општине Алибунар;
  2. Да свакодневно путују на међуградској релацији до установе високог образовања,односно да нису корисници услуге смештаја у студентским центрима;
  3. Да се школују на терет буџета;
  4. Да први пут уписују годину студија;
  5. Да нису корисници студентских стипендија и кредита од надлежних министрстава,Владе Републике Србије,Покрајинске владе,надлежних покрајинских органа управе,локалних самоуправа,Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка,Фонада за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова и фондација;
  6. Уколико студент пријави да свакодневно путује на релацији дужој од 100км у једном правцу,неопходно је да достави копију месечне карте на име студента,за наведену релацију.

Подношење документације студената који испуњавају наведене услове је до 22.02.2021.године Оделењу за привреду,јавне службе и развој општине Алибунар, на писарници Услужног центра општине Алибунар.

Контакт особа за све додатне информације је Зорка Бањац,телефон 013/641-060.

Tags: javni konkurs, obaveštenje, regresiranje, prevoz

Baner Pecat 211x81