gore

 • slika 3
 • СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ
 • ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
 • ОТВАРАЊЕ ОШ
 • ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 • ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР
 • СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

  СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

 • ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

  ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

  21. новембра 2019. године, Покрајински секретар за спорт и омладину, Владимир Батез, био је у радној посети општини Алибунар. Том приликом, потписани су уговори о финансирању инвестиционог одржавања фискултурне сале у Основној школи „2. октобар“ у Николинцима и фискултурне сале у Основној школи „Милош Црњански“ у Иланџи.

  Више..

 • ОТВАРАЊЕ ОШ

  ОТВАРАЊЕ ОШ "1. МАЈ" У ВЛАДИМИРОВЦУ

  Oдговорност гради бољу будућност за нашу децу. Посета премијерке Ане Брнабић и министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића обележила је почетак школске године у новоизграђеној основној школи „Први мај“ у Владимировцу.

  Више..

 • ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

  ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

  Више..

 • ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

  ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

  Serbia ( China ) Guangdong chember of commerce je у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и Јужнобанатским управним округом на иницијативу општине Алибунар уприличила посету делегације кинеских привредника заинтересованих за инвестициона улагања у општини Алибунар. Делегација привредника из једанаест производних грана, од производње хране до дечијих играчака обишла је локације предвиђене за индустријску изградњу и изразила задовољство представљеним.

  Више..

СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ОТВАРАЊЕ ОШ

ОТВАРАЊЕ ОШ "1. МАЈ" У ВЛАДИМИРОВЦУ

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

План рада за 2017. годину Установе културе ''Центар за културу општине Алибунар''

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

АЛИБУНАР

БР: СЛУЖБЕНО

ДАТУМ: 02.12.2015.

План рада за 2017 годину

Установа културе ''Центар за културу општине Алибунар''

Пројекција планираних активности рада за период од јануара до децембра 2017. године

Центар за културу општине Алибунар у наредном периоду планира:

 1. У програмском делу: да обезбеди квалитетан и разноврстан програм

 2. Сарадњу са институцијама образовања и културе, уважавајући при том културне потребе грађана а истовремено и обезбедити континуирано праћење токова савременог културно-уметничког стваралаштва.

Наредни период треба да буде у знаку:

 • Реализације заједничких пројеката, програма и синхронизованих манифестација са институцијама везаним за културно стваралаштво на територији општине, као и ван територије општине.

 • Унапређење сопствене делатности и културно-уметничко стваралаштво кроз интерактивну комуникацију са посетиоцима културних дешавања и културног програма на територији општине.

 • Повећање броја посетиоца културних дешавања кроз споровђење нових сегмената културе, а посебно кроз реализацију позоришне и приказивачке делатности, која се процентуално повећава кроз призму дугорочних планова.

 • Обезбедити услове за едуковање заинтересованих за културне садржаје у оквиру Установе кроз организовање и подстицај за културно и стваралашко едуковање у виду радионица (ликовних и фотографских, фолклора, балетске школе, хорског певања, драмске сцене и оркестра).

 • Перманентно унапређење и модернизација Установе у аспектима одржавања и унапређења како функционисања установе тако и развоја културе кроз системски рад на томе.

 • Пројекти и конкурси код домаћих и страних извора финансирања културне делатности по расписаним конкурсима за програмску и реализацију функционисања установе.

 • Страни фондови финансирања и пројекти као новина у предстојећем периоду, базираће се на прекограничној сарадњи са другим установама културе, и на пројектима уређења културних објеката како би се културна делатност унапредила и како би се култура подигла на виши ниво као основ образовне, васпитне и културне едукације грађана.

Смернице реализације плана по областима

Период јануар – децембар 2017

1. Област: Редовне активности

 1. Организација културних манифестација

 2. Организација културно уметничког, едукативног и образовног програма. Унапређење културне активности кроз реализацију програма културног садржаја

 3. Организација концертних манифестација.

2. Област: Културно уметнике манифестације

 1. Општинска смотра рецитатора

 2. Зонске, Покрајинске и Републичке смотре рецитатора

 3. Општинске смотре фолклорног стваралаштва

 4. Зонске, Покрајинске, Републичке сморте фолклорног и изворног стваралаштва.

3. Област: Позоришна делатност/Позоришне активности

 1. Учешће на позоришним смотрама

 2. Реализација позоришних дана професионалног позоришта за децу у току године

 3. Реализација позоришних представа за све старосне групе посетиоца културних манифестација

 4. Реализација ''Културни викенд''

 5. Реализација ''Дан позоришта'' у јуну

 6. Реализација три позоришних представа за одрасле у 2017 години.

4. Област: Приказивачка делатност (биоскоп)

 1. Реализација филмског приказивачког програма у току 2017 године.

5. Област: Међународна културно-уметничка сарадња

 1. Покретање традиционалних сарадња

 2. Реализација манифестације од значаја за културно и традиционално наслеђе националних мањина и њихову заједницу

 3. Успостављање нових међународно-културних сарадњи

6. Област: Сарадња са другим организацијама

 1. Пријатељски сусрети и сарадња са другим културно-уметничким, као и просветним установама у земљи и иностранству.

7. Област: Организација културно-уметничких манифестација:

 1. Организација културно-уметничких манифестација, приредби поводом одржавања значајних датума, прослава, јубилеја, као и учешће у организацији и припреми традиционалних манифестација на територији општине Алибунар

 2. Организација мизичког фестивала ''Распевано пролеће''

 3. Организација концерата музике и фолклора

8. Област: Ликовно стваралаштво

 1. Изложбе

 2. Креативно-интерактивне радионице ликовног стваралаштва са децом и омладином кроз интерактивну едукативно креативну интеракцију у скопу радионица сликарства

 3. Општинске,зонске, покрајинске смотре сликара.

9. Област: Литерарно стваралаштво

 1. Песнички сусрети и песничке вечери

 2. Гостовања песника ван општине.

Директор

''Центар за културу општине Алибунар''

Оливера Цицовић, с.р.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – ОПШТ.УПРАВА

11.01.2017.

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА

01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Број позиције

Економска класифика-ција

Опис

Средства из буџета

Средства из сопс. извора

АПВ/ Репуб.

Укупно

Структура у %

     

01

04

     

029 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ-АЛИБУНАР

Раздео 4 Општинска управа

Глава 4.03

178/0

411100

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

1.500.000,00

   

1.500.000,00

16,57

179/0

412100

Социјални доприноси на терет послодавца

200.000,00

   

200.000,00

2,21

179/0

412200

Социјални доприноси на терет послодавца

80.000,00

   

80.000,00

0,88

179/0

412300

Социјални доприноси на терет послодавца

20.000,00

   

20.000,00

0,22

180/0

413100

Накнаде у натури

80.000,00

   

80.000,00

0,88

181/0

414300

Социјална давања запосленима

60.000,00

   

60.000,00

0,66

181/0

414400

Социјална давања запосленима

40.000,00

   

40.000,00

0,44

182/0

415100

Накнаде трошкова за запослене

100.000,00

   

100.000,00

1,10

183/0

416100

Награде запосленима и остали посебни расходи

30.000,00

   

30.000,00

0,33

184/0

421100

Стални трошкови

15.000,00

   

15.000,00

0,,16

184/0

421200

Стални трошкови

400.000,00

   

400.000,00

4,41

184/0

421300

Стални трошкови

50.000,00

   

50.000,00

0,,55

184/0

421400

Стални трошкови

136.000,00

   

136.000,00

1,50

184/0

421500

Стални трошкови

180.000,00

   

180.000,00

1,98

184/0

421900

Стални трошкови

10.000,00

   

10.000,00

0,11

185/0

422100

Трошкови путовања

50.000,00

   

50.000,00

0,,55

185/0

422200

Трошкови путовања

30.000,00

   

30.000,00

0,33

185/0

422300

Трошкови путовања

20.000,00

   

20.000,00

0,22

186/0

423200

Услуге по уговору

20.000,00

   

20.000,00

0,22

186/0

423300

Услуге по уговору

120.000,00

   

120.000,00

1.32

186/0

423400

Услуге по уговору

70.000,00

   

70.000,00

0.77

186/0

423500

Услуге по уговору

60.000,00

   

60.000,00

0.66

186/0

423600

Услуге по уговору

40.000,00

   

40.000,00

0.44

186/0

423700

Услуге по уговору

90.000,00

   

90.000,00

0..99

186/0

423900

Услуге по уговору

20.000,00

   

20.000,00

0,22

187/0

424200

Специјализоване услуге

50.000,00

   

50.000,00

0,,55

187/0

424900

Специјализоване услуге

50.000,00

   

50.000,00

0,,55

188/0

425100

Текуће поправке и одржавање

100.000,00

   

100.000,00

1,10

188/0

425200

Текуће поправке и одржавање

150.000,00

   

150.000,00

1,65

189/0

426100

Материјал

60.000,00

   

60.000,00

0.66

189/0

426400

Материјал

400.000,00

   

400.000,00

4,41

189/0

426800

Материјал

100.000,00

   

100.000,00

1,10

189/0

426900

Материјал

100.000,00

   

100.000,00

1,10

190/0

465100

Остале дотације и трансфери

180.000,00

   

180.000,00

1,98

191/0

482200

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

10.000,00

   

10.000,00

0,11

192/0

512200

Машине и опрема

250.000,00

   

250.000,00

2,76

193/0

423700

Услуге по уговору

180.000,00

   

180.000,00

1,98

193/0

423900

Услуге по уговору

1.850.000,00

   

1.850.000,00

20,44

194/0

424200

Специјализоване услуге

800.000,00

   

800.000,00

8,83

195/0

423600

Услуге по уговору

50.000,00

   

50.000,00

0,,55

195/0

423700

Услуге по уговору

200.000,00

   

200.000,00

2,21

196/0

424200

Специјализоване услуге

100.000,00

   

100.000,00

1,10

197/0

423600

Услуге по уговору

50.000,00

   

50.000,00

0,,55

197/0

423700

Услуге по уговору

50.000,00

   

50.000,00

0,,55

198/0

424200

Специјализоване услуге

100.000,00

   

100.000,00

1,10

199/0

512200

Машине и опрема

800.000,00

   

800.000,00

8,83

Укупно за главу 4.02

 

9.051.000,00

   

9.051.000,00

100,00

Укупно за раздео 4 Општинска управа

9.051.000,00

   

9.051.000,00

100,00

Укупно за аналитику 029 Центар за културу-Алибунар

9.051.000,00

   

9.051.000,00

100,00

Укупно за БК 01 Буџет општине Алибунар

9.051.000,00

   

9.051.000,00

100,00

Print Email

Baner Pecat 211x81