gore

 • slika 3
 • СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ
 • ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
 • ОТВАРАЊЕ ОШ
 • ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 • ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР
 • СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

  СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

 • ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

  ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

  21. новембра 2019. године, Покрајински секретар за спорт и омладину, Владимир Батез, био је у радној посети општини Алибунар. Том приликом, потписани су уговори о финансирању инвестиционог одржавања фискултурне сале у Основној школи „2. октобар“ у Николинцима и фискултурне сале у Основној школи „Милош Црњански“ у Иланџи.

  Више..

 • ОТВАРАЊЕ ОШ

  ОТВАРАЊЕ ОШ "1. МАЈ" У ВЛАДИМИРОВЦУ

  Oдговорност гради бољу будућност за нашу децу. Посета премијерке Ане Брнабић и министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића обележила је почетак школске године у новоизграђеној основној школи „Први мај“ у Владимировцу.

  Више..

 • ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

  ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

  Више..

 • ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

  ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

  Serbia ( China ) Guangdong chember of commerce je у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и Јужнобанатским управним округом на иницијативу општине Алибунар уприличила посету делегације кинеских привредника заинтересованих за инвестициона улагања у општини Алибунар. Делегација привредника из једанаест производних грана, од производње хране до дечијих играчака обишла је локације предвиђене за индустријску изградњу и изразила задовољство представљеним.

  Више..

СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ОТВАРАЊЕ ОШ

ОТВАРАЊЕ ОШ "1. МАЈ" У ВЛАДИМИРОВЦУ

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

Решење о постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар

На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 111/2009), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана 10. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', број 5/2011) и члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 23. седници од 30. априла 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И
ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         Поставља се Ђурица Глигоријев, председник Општине Алибунар, за команданта Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.
 
II
         Поставља се Драгана Коматина, члан Општинског већа општине Алибунар, за заменика команданта Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.
 
III
         Поставља се Мила Влајковић, инспектор за послове цивилне заштите на територији Општине Алибунар, за начелника Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.
 
IV
         Постављају се за чланове Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар:
1.     Предраг Белић, председник Скупштине општине;
2.     Вишња Стефановић Диклић, начелник Општинске управе;
3.     Ивица Росић, начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој;
4.     Представник МУП-а, ПУ Панчево, ПС Алибунар;
5.     Синиша Јоцев, представник Ватрогасно-спасилачке јединице Алибунар;
6.     Динка Кожокар Даждеа, директор Дома здравља Алибунар;
7.     Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад '1. Март'' Алибунар;
8.     Владимир Петровић, директор ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар;
9.     Власто Марић, директор ЈКП ''Универзал'' Алибунар;
10. Даница Чанчаревић, представник Општинске организације Црвеног крста Алибунар;
11. Коса Николић, начелник Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине у Општинској управи општине Алибунар;
12. Анита Митровић, начелник Одељења за финансије у Општинској управи општине Алибунар.
 
V
         У раду Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар учествују секретар Скупштине општине Алибунар и секретар Општинског већа општине Алибунар, ради израде аката које доносе надлежни органи, без права одлучивања
 
VI
         За обављање стручних послова заштите и спасавања из надлежности Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар, командант Штаба, према потреби, образује стручно-оперативне тимове за одређене области рада.
 
VII
         Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о постављењу команданта, заменика команданта, начелника, чланова и секретара Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 7/2011, 12/2011, 21/2012, 29/2012, 20/2013, 26/2013 и 29/2013).
 
VIII
         Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-43/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81