gore

 • slika 3
 • ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО
 • ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ
 • НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ
 • СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ
 • АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА
 • ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

  ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

  Представници компаније Елицио посетили су, заједно са председницом општине Алибунар Зораном Братић, Основну школу “Душан Јерковић” у Банатском Карловцу. Захваљујући донацији компаније Елицио од приблизно 2,2 милиона динара,

  Више..

 • ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

  ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

  Као знак пажње и изузетне захвалности према онима који су поднели највећи терет пандемије, а то су запослени у дому здравља Алибунар, председница општине Алибунар, Зорана Братић је заједно са својим сарадницима уручила овим храбрим људима захвалнице и симболичне новчане награде.

  Више..

 • НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ

  НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ

  У знак захвалности према младим спортистима који су нашу општину учинили поносном, председница општине, Зорана Братић је уручила захвалнице за изузетне спортске резултате остварене у 2020. години и симболичне новчане награде кадеткињама стонотенисерског клуба „Рапид“ из Николинаца и каратистима клуба „Владимировац“ .

  Више..

 • СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ

  СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ

  Свим грађанима општине Алибунар срећни божићни и новогодишњи празници! Председница општине Алибунар Зорана Братић
 • АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

  АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

  Због свакодневног повећања броја оболелих на територији општине Алибунар и све већег притиска на здравствени систем, локална самоуправа предузима све како би помогла Дому здравља „Алибунар“ да пружа адекватну здравствену заштиту свим грађанима општине Алибунар. Трудимо се да побољшамо услове рада у овој установи кроз финансирање набавке опреме, зарада одређеног броја запослених и на све друге начине, рекла је председница Општине Алибунар Зорана Братић.
ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ

НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ

СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ

СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ

АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

Одлука о образовању Савета за образовање, културу и омладину у општини Алибунар

На основу члана 40. тачка 20. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна ака Скупштине општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

Образује се Савет за образовање, културу и омладину као независно радно тело Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Савет)

Члан 2.

Циљ образовања Савета је решавање питања од значаја за образовање, културу и проблеме омладине у општини Алибунар.

Члан 3.

У области образовања, Савет разматра питања од значаја за образовање у општини Алибунар, а нарочито: функционисање  предшколског,  основног и средњег образовања у општини Алибунар, решавање проблема финансирања обрзаовања, разматрање проблема одржавања и функције објеката намењених образовању, оремање образовних институција, финансирање материјалних трошкова запослених у образовању, проблеми наставног и ненаставног кадра, разматра извештаје о раду образовних установа, даје мишљење на предлог чланова управног одбора предшколске установе и чланова школских одбора из реда оснивача,  као и друга питања од значаја за образовање.

Члан 4.

У области културе, Савет разматра питања од значаја за развој културе у општини Алибунар, а нарочито: прати пробелеме везане за рад институција културе, разматра остваривање стратегије у области културе, прати организацију и одржавање манифестација у области културе, прати рад аматерсх друштава у области културе, разматра проблеме финансирања делатности у области културе, прати организацију и реализацију традиционалних кулстурних меанифестација, прати остваривање културних активности припадника националних мањина, као и друге послове у области културе.

Члан 5.

У области бриге о омладини, Савет разматра питања која су од значаја за интересе и потребе омладине у општини Алибунар,  како предшколске, тако и школске омладине, као и младих уопште, а нарочито питања везана за образовање, здравствену и социјалну заштиту, превенцију болести, превенцију појаве болести зависости и криминогеног понашања, старање о психофизчким аспектима развоја омладине, праћење и подстицање оснивања и рада омладинксих удружења, праћење проблема запошљавања омладине, као и друга питања од значаја за положај омладине.

Члан 6.

Савет има председника, заменика председника и чланове, које именује Скупштина општине, на предлог Комисје за кадровска, административна питања и радне односе, на период од четири године.

Члан 7.

Савет је дужан, да у свом раду, сарађује са свим општиским, покрајинским и републичким институцијама кооје се баве питањима од значаја за рад Савета.

Савет најмање једанпут годишње подноси извештај Скупштини општине и Општинском већу о свом раду, као и о стању у областима за које је основан.

Члан 8.

На рад Савета примењују се одредбе Пословника Скупштине општине Алибунар којима је прописан рад скупштинских радних тела.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.     

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-165/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81