gore

 • Baner Optina Alibunar
 • САВЕТ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДАНАШЊОМ ПОСЕТОМ ИЗМАМИО ОСМЕХЕ НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНКИ
 • У ВЛАДИМИРОВЦУ ОБЕЛЕЖЕН ИЗУЗЕТАН ВЕРСКИ ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈ
 • ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ПОТПИСАЛА СА ВЛАДОМ ВОЈВОДИНЕ УГОВОР О НАСТАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉУ АЛИБУНАР - БЛОК 5
 • РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ
 • ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО
 • ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ
 • САВЕТ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДАНАШЊОМ ПОСЕТОМ ИЗМАМИО ОСМЕХЕ НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНКИ

  САВЕТ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДАНАШЊОМ ПОСЕТОМ ИЗМАМИО ОСМЕХЕ НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНКИ

  Савет за младе Општине Алибунар, је данас у друштву председнице општине Зоране Братић и члана општинског већа, Жељка Радовановића, поводом Осмог марта посетио дом за стара лица " Национални дом" у Владимировцу.

  Више..

 • У ВЛАДИМИРОВЦУ ОБЕЛЕЖЕН ИЗУЗЕТАН ВЕРСКИ ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈ

  У ВЛАДИМИРОВЦУ ОБЕЛЕЖЕН ИЗУЗЕТАН ВЕРСКИ ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈ

  Представници Општине Алибунар, на челу са председницом, Зораном Братић, присуствовали су импресивном и историјском догађају постављања торња на овом светом здању. Општина Алибунар је препознала културолошки и верски значај обнове овог објекта и пружила значајну финансијску подршку у реализацији тог пројекта. Председница Општине Алибунар том приликом изјавила је: "Начин рада наше општине заснива се на подршци програма који су од виталног значаја за очување наше културе, историје, мултикофесионалности и саме мултиетничности којом је богат наш крај.

  Више..

 • ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ПОТПИСАЛА СА ВЛАДОМ ВОЈВОДИНЕ УГОВОР О НАСТАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉУ АЛИБУНАР - БЛОК 5

  ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ПОТПИСАЛА СА ВЛАДОМ ВОЈВОДИНЕ УГОВОР О НАСТАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉУ АЛИБУНАР - БЛОК 5

  Председница општине Алибунар, Зорана Братић, је данас у Влади АП Војводине у Новом Саду потписала уговор о финансирању и суфинансирању пројеката " Наставак радова на изградњи канализације отпадних вода у насељу Алибунар - блок V".

  Више..

 • РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

  Општина Алибунар је овог викенда била домаћин Репрезентацији Србије у кошарци у колицима. Ови талентовани момци одиграли су ревијалну утакмицу у спортској хали у Банатском Карловцу подељени у две екипе и том приликом показали да када се нешто ради из срца препреке не постоје. Белу екипу је предводио капитен репрезентације Србије, Жељко Ћирковић док је на клупи црвених био Борис Цвјетковић. У узбудљивој утакмици славили су Бели резултатом 51:42.

  Више..

 • ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

  ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

  Представници компаније Елицио посетили су, заједно са председницом општине Алибунар Зораном Братић, Основну школу “Душан Јерковић” у Банатском Карловцу. Захваљујући донацији компаније Елицио од приблизно 2,2 милиона динара,

  Више..

 • ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

  ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

  Као знак пажње и изузетне захвалности према онима који су поднели највећи терет пандемије, а то су запослени у дому здравља Алибунар, председница општине Алибунар, Зорана Братић је заједно са својим сарадницима уручила овим храбрим људима захвалнице и симболичне новчане награде.

  Више..

САВЕТ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДАНАШЊОМ ПОСЕТОМ ИЗМАМИО ОСМЕХЕ НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНКИ

САВЕТ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДАНАШЊОМ ПОСЕТОМ ИЗМАМИО ОСМЕХЕ НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНКИ

У ВЛАДИМИРОВЦУ ОБЕЛЕЖЕН ИЗУЗЕТАН ВЕРСКИ ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈ

У ВЛАДИМИРОВЦУ ОБЕЛЕЖЕН ИЗУЗЕТАН ВЕРСКИ ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ПОТПИСАЛА СА ВЛАДОМ ВОЈВОДИНЕ УГОВОР О НАСТАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉУ АЛИБУНАР - БЛОК 5

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ПОТПИСАЛА СА ВЛАДОМ ВОЈВОДИНЕ УГОВОР О НАСТАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉУ АЛИБУНАР - БЛОК 5

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

Статут Месне заједнице Николинци

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број 129/2007) и члана 58. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар (’’Службени лист општине Алибунар’’, број 13/2009), Савет Месне заједнице Николинци, на седници одржаној 05.06.2011. године, донео је

СТАТУТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Месна заједница Николинци (у даљем тексту: Месна заједница) се образује ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва за насељено место Николинци.

Месна заједница Николинци оснива се и фу-нкционише сходно одредбама Одлуке о месним заједницама у општини Алибунар, Статута општине Алибунар, других позитивних законских прописа, Статута Месне заједнице Николинци (у даљем тексту: овог Статута).

Овим Статутом се утврђује начин остваривања и задовољавања непосредних потреба и интереса становника Месне заједнице Николинци, број, поступак, избора и опозива чланова Савета Месне заједнице, надлећност, начин одлучивања, као и друга питања од значаја за рад Месне заједнице и рад Савета месне заједнице Николинци.

Члан 2.

Месна заједница има својство правног лица, у оквиру права и дужности утврђених Статутом општине, Одлуком о образовању и овим Статутом.

Месна заједница има жиро-рачун.

Члан 3.

Месна заједница има печат.

Печат је округлог облика, са исписаним текстом у концентричним круговима:

 • у спољном кругу: Општина Алибунар
 • у следећем унутрашњем кругу: Месна заједница,
 • у следећем унутрашњем кругу: Николинци.

Текст печата исписан је на српском језику ћи-риличним писмом и латиничним писмом и на руму-нском језику у складу са правописом на том језику.

Члан 4.

Месна заједница има свој празник.

Празник месне заједнице је ’’Дан месне заје-днице’’ и обележава се на ’’СПАСОВДАН – ISPAS’’.

Месна заједница има свој амблем.

Изглед и садржај амблема Месне заједнице утврђује се посебном Одлуком Савета Месне заједнице.

Члан 5.

Месна заједница има своју имовину која могу чинити: покретне и непокретне ствари, новчана средства, као и права и обавезе.

Савет Месне заједнице дужан је да имовину из става 1. овог члана располаже у складу са законом и овим Статутом.

Члан 6.

Месна заједница остварује непосредну сарадњу са општином и њеним органима, предузећима и другим организацијама, установама и удружењима грађана и другим месним заједницама.

ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 7.

У месној заједници грађани одлучују о оства-ривању својих заједничких интереса и потреба и то:

1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице,
2. у изградњи комуналних објеката и путева, када је инвеститор тих објеката јавно комунално предузеће, друго предузеће или предузетник,
3. у изградњи комуналних објеката и путева када јавно комунално предузеће, друго предузеће или предузетник није инвеститор тих објеката,
4. у одржавању комуналних објеката и путева који су у надлежности јавних комуналних предузећа, предузећа или предузетника,
5. у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса,
6. у сарадњи са органима општине на стварању услова за рад предшколских, основних школа и допунском образовању деце, стварање услова за социјално збрињавање старих лица и деце (по-моћ и сарадња са хранитељским породицама),
7. учешће у обезбеђењу просторних, финанси-јских и организационих услова за спорт и рекреацију,
8. у сарадњу са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању услова за здравствену и ветеринарску заштиту,
9. у организацији разних врста хуманитарне помоћи,
10. у заштити од елементарних непогода и организовању отклањања или ублажавања њихових последица,
11. у образовању мировног већа и комисије за процену штете,
12. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од интереса за грађане месне заједнице,
13. у увођењу и реализацији самодоприноса,
14. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама,
15. у вршењу послова које јој се повере одлуком Скупштине општине,
16. у обављању и других послова утврђеним Статутом месне заједнице.

Члан 8.

Рад органа месне заједнице је јаван и подложан контроли грађана.

У месној заједници обезбеђује се да грађани буду редовно, благовремено, истинито, потпуно на приступачан начин обавештени о свим питањима, која су од непосредног интереса за остваривање њихових права, дужности и одговорности.

Јавност рада, по правилу се обезбеђује:

 • обавезним истицањем на огласној табли: дневног реда за седницу Савета Месне заједнице, усвојених одлука и других аката, обавештењем грађана о седницама Савета Месне заједнице,
 • зборовима грађана и другим скуповима;
 • правом грађана да, у складу са Статутом Месне заједнице, остварује увид у записнике и акта Савета Месне заједнице;
 • издавањем билтена;
 • сарадњом са медијима;
 • постављањем интернет презентације;
 • организовањем јавних расправа, у складу са законом, статутом општине и овим Статутом.

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 9.

Савет Месне заједнице је представничко тело грађана месне заједнице које обавља следеће послове и задатке:

 1. доноси Статут Месне заједнице,
 2. доноси програм рада и финансијски план;
 3. подноси извештај о раду и завршни рачун Месне заједнице;
 4. одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право својине у складу са законом;
 5. покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
 6. врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног самодоприноса;
 7. покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине;
 8. сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима од интереса за грађане месне заједнице;
 9. стара се о спровођењу референдума и личним изјашњавањем уз потпис на територији месне заједнице;
 10. именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи закључке зборова грађана;
 11. усваја једногодишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице;
 12. образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела, ради задовољавања заједничких потреба грађана;
 13. утврђује престанак мандата члану Савета Месне заједнице коме је мандат престао из разлога наведених у члану 31. Статута Месне заједнице и покреће иницијативу за његов избор;
 14. доноси правилник о организацији и систематизацији радних места у месној заједници;
 15. поставља и разрешава секретара месне заједнице;
 16. доноси правилник о раду;
 17. обавља и друге послове утврђене овим Статутом и другим позитивним правним прописима.

На седници Савета могу се позвати одборници Скупштине општине, а по потреби и чланови радних тела, као и друга лица која могу помоћи у раду Савета.

Одборници Скупштине и остала позвана лица могу учествовати у расправи без права одлучивања.

Члан 10.

Савет месне заједнице подноси Скупштини општине Алибунар извештај о раду на захтев председника Скупштине општине, а најмање једанпут годишње.

Члан 11.

Савет месне заједнице има 11 чланова.

Чланови Савета месне заједнице морају имати пребивалиште на територији месне заједнице.

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године односно до избора новог Савета Месне заједнице.

Члан 12.

Савет може да одлучује ако седницама присуствује већина од укупног броја чланова.

Савет одлучује већином гласова присутних чла-нова ако законом и овим Статутом није предвиђена друга већина.

Члан 13.

Седницу Савета сазива председник Савета по потреби а најмање једном у три месеца.

Председник Савета дужан је да седницу сазове када то тражи најмање 1/3 од укупног броја чланова Савета у року од 15 дана од дана подношења писменог захтева.

Уколико председник не закаже седницу у року од 15 дана, седницу Савета може да закаже потпредседник или један од потписника захтева за заказивање седнице.

Члан 14.

Начин рада и одлучивања на седницама Савета ближе се уређују пословником о раду који доноси Савет месне заједнице.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 15.

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови савета месне заједнице из својих редова.

Кандидата за председника предлаже писменим путем најмање 1/3 чланова Савета, а за потпредседника председник Савета.

Председник се бира на првој седници Савета већином гласова укупног броја чланова Савета, јавним или тајним гласањем.

Председник Савета решава о правним обавезама и одговорности радника запослених у месној заједници.

Сва права из радног односа запослени у месној заједници остварују у месној заједници у складу са овим Статутом.

Ако ова права нису регулисана Статутом сходно се примењују одредбе Закона о раду.

Члан 16.

Председник Савета месне заједнице предста-вља и заступа Месну заједницу и наредбодавац је за извршење финансијског плана, стара се о орга-низовању рада Савета, сазива седнице, предлаже дневни ред и председава седницама, стара се о ја-вности рада и врши и друге послове у складу са овим Статутотм и Пословником о раду.

Потпредседник помаже председнику у вршењу његове функције. Потпредседник се разрешава по поступку на који је изабран.

Члан 17.

Председник Савета може бити разрешен и пре истека мандата на предлог 1/3 чланова Савета.

Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор.

СЕКРЕТАР МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 18.

Месна заједница има секретара месне заједнице.

Секретар месне заједнице обавља стручне, административне, техничке, финансијске и друге послове у складу са законом и правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у месној заједници.

Секретара месне заједниц еименује Савет месне заједнице на период од 4 године, након спроведеног јавног конкурса. По истеку мандата, исто лице може бити поново бирано.

Члан 19.

Секретар месне заједнице може бит лице које има најмање IV степен школске спреме, најмање 3 године радног искуства и активно знање румунског језика.

Секретар може бити разрешен и пре истека мандата на предлог председника или 1/3 чланова Савета, ако се за предлог изјасни већина од укупног броја чланова Савета.

Члан 20.

Секретар месне заједнице обавља следеће послове:

 • стара се о законитом раду месне заједнице,
 • обавља све административно-техничке послове за месну заједницу осим послова који су поверени другим службама,
 • помаже председнику Савета у припремању и руковођењу седницама у спровођењу закључака и стара се о бављању стручних и других послова за Савет,
 • обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и по налогу председника Савета.

ИЗБОР И ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЕТА

Члан 21.

Изборе за чланове Савета месне заједнице расписује председник Скупштине општине.

Oдлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора као и дан од када почињу да теку рокови за вршење изборних радњи.

Од дана расписвања избора до дана одржавања избора не може протећи мање од 30 дана, нити више од 45 дана.

Одлука о расписивању избора објављује се у ''Службеном листу општине Алибунар''.        

Члан 22.

Чланови Савета месне заједнице бирају се непосредним гласањем на основу општег и једнаког изборног права.

Сваки грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице који је навршио 18 година живота има право да бира и да буде биран у Савет месне заједнице.

Члан 23.

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводи комисија и бирачки одбор.

Листу кандидата утврђује изборна комисија.

Изборна комисија има 3 члана и исто толико заменика.

Бирачки одбор има најмање 3 члана и 3 заменика.

Изборну комисију именује Савет месне заједнице, а бирачке одборе именује изборна комисија месне заједнице.

Члан 24.

Изборна комисија:

 1. стара се о законитости спровођења избора,
 2. одређује бирачка места,
 3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,
 4. даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора,
 5. утврђује и оглашава листе кандидата за чланове Савета,
 6. утврђује број гласачких листића за бирачка места,
 7. утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата,
 8. подноси извештај Савету и Скупштини општине о спроведеним изборима,
 9. обавља и друге послове одређене законом и Статутом општине.

Члан 25.

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачким местима и обавља и друге послове утврђене законом.

Члан 26.

Спровођење гласања за избор чланова Савета врши се сагласно Закону о локалним изборима.

Члан 27.

Кандидата за члана Савета месне заједнице може предложити најмање 10 грађана са пребивалиштем на подручју месне заједнице који су уписани у бирачки списак.

Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице.

Предлагање кандидата врши се на прописаним обрасцима.

Предлог кандидата доставља се изборној комисији најкасније 15 дана од дана одређеног за изборе.

На гласачком листићу уписују се имена и презимена свих предложених кандидата који испуњавају услове, година њиховог рођења и занимање.

Распоред кандидата на гласачком листићу одређују органи за спровођење избора, према азбучном или абецедном реду, или према редоследу пријављивања.

Члан 28.

За чланове Савета месне заједнице изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова од броја чланова Савета који се бирају, сходно овом Статуту и другим позитивним прописима.

Ако два или више кандидата који су последњи по броју добијених гласова а имају право на чланство у Савету месне заједнице, добијају једнак број гласова, поступак избора се понавља док један од кандидата не добије већи број гласова.

Сваки од кандидата из става 2. овог члана може одустати од кандидатуре и другог круга гласања на основу писмене изјаве дате пред комисијом.

Кандидат може одустати од чланства у савету МЗ до доношења одлуке о верификацији мандата.

Члан 29.

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне заједнице из претходног сазива и то у року од 15 дана од дана утврђивања коначног резултата избора.

Ако председних из претходног сазива не сазове конститутивну седницу у року из става 1. овог члана, конститутивна седница може се сазвати и на позив 1/3 новоизабраних чланова Савета.

Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета.

Конститутивна седница се може одржати ако присуствује више од половине новоизабраних чланова Савета месне заједнице.

Председник Савета месне заједнице из пре-тходног сазива дужан је да у писменој форми изврши примопредају пописа списа и имовине са свим правима иобавезама и дазужењима месне заједнице на дан примопредаје. Уколико се примопредаја не изврши у року од 8 дана од дана конституисања Савета, новоизабрани Савет ће формирати комисију за попис наведених ствари.

Члан 30.

Чланство у Савету месне заједнице престаће оставком или опозивом, због безусловне осуде на казну затвора, због потпуног или делимичног губљења пословне способности, због губљења држављанства Републике Србије или промене пребивалишта ван подручја месне заједнице, као и у случају смрти.

Члан 31.

Мандат чланова Савета траје 4 године.

Мандат чланова Савета или целог Савета могу престати пре истека времена на који су изабрани:

 • подношењем оставке;
 • променом пребивалишта или губљењем држављанства члана Савета;
 • расписивањем превремених избора;
 • губитком пословне способности;
 • смрћу члана Савета.

По истеку мандата, чланови Савета настављају да обављају своју функцију до расписивања избора за чланове Савета, односно до конституисања новог Савета.

Члан 32.

Члан Савета месне заједнице може бити опозван из следећих разлога:

 • ако неоправдано изостане 3 или више пута на седници Савета,
 • ако својим понашањем ремети рад Савета,
 • ако не поштује одлуке и акте органа месне заједнице,
 • ако не ради на спровођењу програма развоја и планова месне заједнице,

Члан 33.

Предлог за опозив могу дати Савет месне заједнице или због грађана на основу писмене иницијативе.

Предлог за опозив једног или више чланова Савета доставља се председнику Скупштине општине.

Опозив једног или више чланова Савета спроводи се непосредним, тајним гласањем, на основу општег и једнаког бирачког права. Члан Савета опозван је ако се за његов опозив изјасни више од половине бирача који су гласали.

Члан 34.

По коначности опозива једног или више чланова Савета, избори за нове чланове Савета расписују се у року од 30 дана, у складу са Статутом месне заједнице.

Члан 35.

Скупштина општине расписује допунске изборе за чланове Савета месне заједнице уколико више од једне трећине чланова Савета поднесе писмену оставку.

Допунски избори расписују се на предлог председника или чланов аСавета месне заједнице или одборника Скупштине општине Алибунар.

Члан 36.

Скупштина општине може расписати превремене изборе за чланове Савета месне заједнице:

 • ако не ускладе акте са актима Скупштине општине,
 • ако више од половине чланова Савета месне заједнице поднесе писмену оставку на чланство у Савету месне заједнице,
 • ако се Савет месне заједнице не консти-туише у року од 15 дана од дана избора,
 • на основу одлуке донете на референдуму грађана месне заједнице.

Члан 37.

Уколико се опозове више од половине чланова Савета месне заједнице, расписаће се нови избори за цео Савет месне заједнице у року предвиђеном у члану 34. Статута месне заједнцие.

VII. СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 38.

Савет месне заједнице може да образује стална и повремена радна тела: комисије, режијске одборе и мировна већа, а у циљу припреме, разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице.

Члан 39.

Стална тела Савета су:

 • Комисија за комуналне послове
 • Комисија за пољопривреду и пољске штете
 • Комисија за културу и спорт
 • Комисија за социјална питања
 • Мировно веће.

Члан 40.

Комисије из члана 39. овог Статута имају председника и два члана.

Делокруг и начин рада уредиће се посебном одлуком Савета.

Члан 41.

Мировно веће образоваће се посебном одлуком Савета у складу са Одлуком о мировном већу Скупштине општине.

Члан 42.

Рачуноводствене послове за потребе месне заједнице може обављати надлежна служба Општинске управе.

VIII. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 43.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:

 • средстава обезбеђених у буџету општине;
 • средстава која грађани обезбеђују самодорпиносом,
 • донација, поклона и других законом дозвољених начина,
 • прихода која остварује месна заједница својом активношћу,
 • закупа на средствима у својини месне заједнице, у складу са законом.

Члан 44.

Грађани месне заједнице учествују у управљању и располагању об јектима и инфраструктуром који су изграђени средствима самодоприноса и улагањем грађана.

Положај и права месне заједнице у погледу коришћења и располагања средствима из претходног става, као и средствима и правима из државне својине вршиће се у складу са Законом.

Члан 45.

Средства која општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету општине, у складу са Одлуком о буџету.

За обављање изворних послова општине који су поверени месној заједници обезбедиће се средства у буџету општине.

Члан 46.

На захтев надлежног органа, Савет месне заједнице дужан је да додстави захтев за обезбеђивање финансијских средстава за наредну годину у роковима које одреди општинска управа.

Члан 47.

Средства месне заједнице распоређују се финансијским планом а коначан обрачун ових средстава врши се завршним рачуном у складу са законом.

Члан 48.

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 15. марта текуће године достави општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и ре-ализацију програма за прошлу годину, као и извештај о коришћењу средстава која им је општина пренела.

Контролу материјлно-финансијског пословања месне заједнице врше законом одређени органи, као и буџетска инспекција општине.

IX. АКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 49.

На основу Закона, Статута општине и овог Статута, месна заједница доноси акта и одлуке којим уређује питања из своје надлежности.

Акте и одлуке доноси Савет а појединачне акте доноси председник Савета.

Члан 50.

Статут месне заједнице доноси Савет већином гласова од укупног броја чланова Савета.

Друга акта месне заједнице доноси Савет већином гласова присутних чланова Савета.

X. УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 51.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији месне заједнице у вршењу послова од заједничког интереса одлучују:

 • референдумом и личним изјашњавањем уз потпис,
 • на збору грађана,
 • давањем писмене изјаве,
 • преко изабраних представника у органима месне заједнице.

Референдум и лично изјашњавање уз потпис

Члан 52.

Грађани у месној заједници одлучују референдумом и личним изјашњавањем уз потпис о увођењу месног самодоприноса као и другим питањима од значаја за Општину и Месну заједницу.

Конкретан вид изјашњавања грађана о самодоприносу предлаже Савет приликом утврђивања иницијативе за увођење самодоприноса, у складу са важећим прописима.

Члан 53.

Референдум и лично изјашњавање уз потпис, расписује Скупштина општине својом одлуком која садржи:

 • питања о коме ће се на референдуму одлучивати,
 • место и дан одржавања референдума.

Збор грађана

Члан 54.

Збор грађана расправља и даје предлоге:

 • о програму којим се утврђују извори и начин обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који су предмет одлуке о самодоприносу;
 • извештај о раду месне заједнице;
 • разматра предлоге урганистичких планова чија се примена односи на подручје месне заједнице;
 • о предлогу плана инвестиционих улагања јавних предузећа чији је оснивач општина;
 • о питањима из делокруга рада Скупштине општине за који се тражи расправа на зборовима грађана;
 • о опозиву једног или више чланова Савета месне заједнице;
 • о другим питањима од непосредног и заједничког интереса за грађане месне заједнице.

Члан 55.

Савет месне заједнице је дужан да сазове збор грађана и када то затражи председник општине, председник Скупштине, најмање 50 пунолетних грађана, као и најмање ¼ одборника Скупштине општине, најмање 8 дана пре дана одржавања.

Члан 56.

Грађани се о одржавању збора обавештавају истицањем јавног позива на огласној табли, преко средстава јавног информисања или на други уобичајен начин.

Ако председник Савета не сазове збор грађана, то може учинити његов заменик, било који члан Савета или подносилац иницијативе.

Члан 57.

Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању појединих решења имају сви пунолетни грађани на територији месне заједнице.

Право одлучивања на збору грађана имају грађани чије је пребивалиште на подручју месне заједнице.

На збору грађана може се пуновачно одлучивати ако збору присуствује најмање 5% бирача уписаних у бирачки списак за месну заједницу, према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списака за избор одборника Скупштине општине.

О присутним грађанима на збору води се евиденција.

Одлуке на збору грађана доносе се већином гласова присутних грађана са правом одлучивања на збору грађана, у складу са законом.

Пре доношења одлуке објављује се број присутних грађана, што се уноси у записник.

Члан 58.

Општинска управа има обавезу да пружи помоћ сазивачима у сазивању, припремању и одржавању зборова грађана.

Члан 59.

О раду збора грађана води се записник који садржи: место и време одржавања, број присутних грађана са њиховим именима, усвојени дневни ред, кратак опис рада збора, предлоге грађана и закључке који су на збору донети.

Давање писмене изјаве

Члан 60.

Грађани се у месној заједници могу изјашњавати давањем писмених изјава уз потпис о пита-њима из надлежности Савета месне заједнице или о питањима за која је одлуком надлежног органа општине одређено да ће се овако одлучивати, уколико законом или другим актом није другачије одређено.

Члан 61.

Одлука о изјашњавању грађана давањем писмене изјаве доноси збор грађан, Савет месне заједнице или Скупштина општине. Одлука садржи: назив органа који је расписао писмено изја-шњавање, рок за изјашњавање, предлог акта или дефинисано питање о коме се врши изјашњавање и начин објављивања одлуке.

Члан 62.

Писмено изјашњавање спроводи комисија.

Комисију именује Савет месне заједнице, односно збор грађана.

Комсиија се састоји од председника, два члана и њихових заменика.

Члан 63.

Одлука о којој се грађани писмено изјашњавају донета је ако се за њу изјасни већина грађана који имају право на писмено изјашњавање.

XI. ИНИЦИЈАТИВА И ПЕТИЦИЈА ГРАЂАНА

Члан 64.

Иницијативу за разматрање, односно решавање појединих питања из оквира права и дужности месне заједнице може покренути сваки грађанин, сам или заједно са другима, чије је пребивалиште на подручју месне заједнице, у складу са законом, Статутом општине и Статутом месне заједнице.

Иницијатива се подноси Савету месне заједнице у писменом облику.

Члан 65.

Сваки грађанин месне заједнице има право да сам или са другим грађанима месне заједнице поднесе петицију Савету мкесне заједнице којом тражи да се:

 • донесе или покрене поступак за доношење или измену и допуну правног акта из надлежности месне заједнице;
 • преиспита рад орган амесне заједнице, као и неправилан однос запослених у месној заједници.

Савет месне заједнице је дужан да поднету петицију размотри и да о заузетом ставу обавести подносиоца петиције у року од 30 дана од дана подношења.

XII. САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ САМОУПРАВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 66.

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим месним заједницама на територији општине или друге општине.

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице.

Члан 67.

Савет месне заједнице може сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним и другим организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана.

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 68.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут месне заједнице Николинци број 61/10 од 08.03.2010. године.

Члан 69.

Досадашњи органи месне заједнице настављају са радом до избора нових органа месне заједнице – истека мандата.

Члан 70.

Досадашњи секретар месне заједнице наставља са радом до истека мандата.

Члан 71.

Сагласност на Статут месне заједнице даје Скупштина општине.

Члан 72.

Овај Статут ступа на снагу одмах након усвајања од стране Скупштине општине.

ОПШТИНА АЛИБУНАР
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
Н И К О Л И Н Ц И
Број: 93/11
Датум: 05.06.2011. год.
 
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Даља Мирчеа, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81