gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на програм пословања ДЈКП „Бунар“ Владимировац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/08) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ДЈКП „БУНАР“ ВЛАДИМИРОВАЦ

 

            Даје се сагласност на Програм пословања ДЈКП „Бунар“ Владимривац број 31 од 10. фебруара 2009. који је усвојио Управни одбор ДЈКП „Бунар“ Владимривац.

            Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-22/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

Print Email

Baner Pecat 211x81