gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о образовању Радне групе за утврђивање одговорности органа за насталу ситуацију и неправилности у раду локалне самоуправе

На основу тачке IV Одлуке о утврђивању потребе за усклађивање Статута општине Алибунар, доношење Одлуке о образовању месних заједница на територији општине Алибунар и покретању поступка за расписивање избора за савете месних заједница у општин Алибунар, број 010-16/2013-06-01 од 20. децембра 2013. године, Скупштина општине Алибунар, на 20. седници од 20. децембра 2013. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ОРГАНА
ЗА НАСТАЛУ СИТУАЦИЈУ И НЕПРАВИЛНОСТИ У РАДУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 
I
          Образује се Радна група за утврђивање одговорности органа за насталу ситуацију и неправилности у раду локалне самоуправе у саставу:
1.     Недељко Коњокрад, шеф Одборничке групе Демократске странке,
2.     Предраг Белић, шеф Одборничке групе Српске напредне странке,
3.     Аурел Мургу, шеф Одборничке групе Лиге социјалдемократа Војводине,
4.     Кристина Керчобан, шеф Одборничке групе Демократске странке Србије.
 
II
         Радна група за утврђивање одговорности органа за насталу ситуацију и неправилности у раду локалне самоуправе ће сачинити извештај и доставити га Скупштини општине Алибунар.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-1/14-06-01
Датум. 20. децембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81