gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2013/29
  • Решење о престанку рада Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку рада Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/2012) и члана 40. и 113. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА КОЈИ ЈЕ ОБАВЉАО ФУНКЦИЈУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
I
        Престаје да ради Управни одбор ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар који је обављао функцију Надзорног одбора, сагласно члану 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 119/2012), даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, односно од 12. новембра 2013. године.
 
II
        Члановима Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар:
1.     Пребирачевић Зоран,
2.     Максимовић Зоран,
3.     Вујовић Милан,
4.     Мађар Иштван,
5.     Дадић Бранко,
6.     Несторовић Оливера,
7.     Васовић-Јованов Душанка,
престаје мандат даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, односно од 12. новембра 2013. године.
 
III
       Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-60/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81