gore

  • slika 3

Локална самоуправа

Решење о проглашењу изборне листе број 2

На основу члана 24. став 1. Закона  о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија, на седници од 18. марта 2012. године у 16.00 часова, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Проглашава се Изборна листа број 2,

„ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“ – Златан Вујновић

коју је поднела: Демократска странка Србије

за избор одборника у Скупштину општине Алибунар, под бројем 013-2-4/12-04 од 17. марта 2012. године.

Број: 013-2-8/12-04
У Алибунару, дана 18. марта 2012. године.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Председник,
Биљана Враговић

Print Email

Baner Pecat 211x81