Локална самоуправа

Закључак Општинске изборне комисије

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија Општине Алибунар, на седници од 20. марта 2012. године доноси

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

  1. Приликом подношења кандидатуре групе грађана из члана 18. Закона о локалним изборима, да би споразум о оснивању групе грађана био пуноважан, неопходно је да постписи оснивача буду оверени код суда или надлежног општинског органа.
  2. Споразум сачињен противно тачки  1. овог Закључка сматраће се неважећи.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНA КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
у Алибунару, дана 20. марта 2012. године
Број: 013-2-19/12-04
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић

Print

FaLang translation system by Faboba