gore

 • Baner Optina Alibunar

Локална самоуправа

151px-serbia alibunarОпштина је основна територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и статутом.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, управљају пословима Општине у складу са законом и статутом.

Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдума, и преко својих одборника у Скупштини општине, у складу са Уставом, законом и статутом.

Територију Општине, чине подручја насељених места, односно подручја катастарских општина које улазе у њен састав, и то:

Насељена места/катастарске општине

 • Алибунар
 • Банатски Карловац
 • Владимировац
 • Локве
 • Добрица
 • Нови Козјак
 • Селеуш
 • Јаношик
 • Иланџа
 • Николинци
Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени, као и послове које јој повери Аутономна покрајина својом одлуком. 
 
There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Baner Pecat 211x81