IZVEŠTAJ SA 57. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 11. maja 2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala), kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

 


1) Utvrđen je Predlog Odluke o utvrđivanju minimalne visine iznosa na ime troškova investicionog i tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-komunalnim zgradama na teritoriji opštine Alibunar

 

Opštinsko veće usvojilo je Predlog Odluke o utvrđivanju minimalne visine iznosa na ime troškova investicionog i tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-komunalnim zgradama na teritoriji opštine Alibunar. Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni iznosi koje su vlasnici posebnih delova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada dužni izdvajati na ime tekućeg kao i investicionog održavanja zgrada koje se nalaze na teritoriji opštine Alibunar. Usvojena je i odluka kojom se utvrđuje naknada koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrada u slučaju postavljanja prinudnog profesionalnog upravnika od strane lokalne samouprave, kao vid prinudne mere. Predlog usvojene Odluke je prosleđen SO Alibunar na razmatranje i usvajanje.

 

2) Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki opštine Alibunar za 2018. godinu


Ugovorom broj 351-01-217/2016-01 između Opštine Alibunar i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, zaključenim dana 07.05.2018. godine, sredstva u iznosu od 286.792.794,80 dinara, bez PDV-a, odobrena su Opštini Alibunar za realizaciju projekta rekonstrukcije i energetske sanacije OŠ „1. Maj“ Vladimirovac.

 

3) Doneto je Rešenje o obrazovanju Radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Opštini Alibunar 

 

Zadatak Radne grupe je da organizaciono uspostavi sistem finansijskog upravljanja i kontrole, kao sveobuhvatni sistem internih kontrola, koji se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima, a koji će obezbediti razumno uveravanje da će se ciljevi Opštine Alibunar ostvariti kroz: poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima; realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja; dobro finansijsko upravljanje; zaštitu sredstava i podataka.
U cilju uspostavljanja finansijskog upravanja i kontrole, neophodno je da Radna grupa izvrši sledeće: popis i opis poslovnih procesa; izradi mapu poslovnih procesa; identifikuje poslovne procese koji nisu propisani u pismenom obliku; utvrdi kontrolno okruženje; identifikuje, proceni rizike i odredi način upravljanja rizikom; uspostavi kontrolne aktivnosti koje obuhvataju pisane politike i procedure i njihovu primenu, a koje će pružiti razumno uveravanje da su rizici za postizanje ciljeva ograničeni na prihvatljiv nivo; uspostavi sistem informisanja, komunikacije i uspostavi sistem efektivnog, blagovremenog i pouzdanog izveštavanja; uspostavi sistem kontrola i funkcionisanja interne revizije; utvrdi način praćenja i procene adekvatnosti i funkcionisanja uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja.

 

DSCN5321 1600x1200

 

DSCN5322 1600x1200

Print Email

Baner Pecat 211x81