OPŠTINA ALIBUNAR RASPISALA JAVNI KONKURS ZA INFORMISANJE

alibunar grbOpštinsko veće je na današnjoj sednici raspisalo Javni konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Alibunar u 2018. godini. Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Alibunar; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Alibunar za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.


Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Alibunar u 2018. godini, opredeljena su Odlukom o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu u iznosu od 7.000.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 3.000.000,00 dinara.
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članovima 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći, odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.
Na konkursu mogu učestvovati:
1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Alibunar;
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Alibunar.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila. Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom, Izdavač više medija ima pravo učešća na konkursu s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.
Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ''Dnevnik''. Datum objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ''Dnevnik'' biće objavljen na sajtu Opštine Alibunar, a odluka o raspodeli sredstava doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu opštine Alibunar, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa, a Rešenja o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljena na sajtu opštine Alibunar www.alibunar.org.rs i dostavljena svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

 

 

Print Email

Baner Pecat 211x81