Obaveštenje

Na osnovu člana 6. Zakona o finansiranju lokalne samouprave(sl. Glasnik RS 62/06, 47/11, 125/14), člana 4. Zakona o porezu na imovinu(sl. Glasnik RS 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12) i Odluke o porezu na imovinu opštine alibunar(sl. List opštine Alibunar br. 39/15), odeljenje za finansije opštine Alibunar daje:

O B A V E Š T E NJ E

OBAVEŠTAVAJU SE OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU DA 2 (DRUGA) RATA POREZA NA IMOVINU DOSPEVA NA NAPLATU 15. 05.2017 GODINE, TE SE OBVEZNICI MOLE DA REDOVNO IZMIRE OVU OBAVEZU.

 

TAKOĐE, MOLE SE OBVEZNICI DA UKOLIKO IMAJU ZAOSTALI DUG PO OVOJ PORESKOJ OBAVEZI ISTI REGULIŠU DO KRAJA KALENDARSKE GODINE.

Po isteku roka za izmirenje obaveze, Odeljenje za finansije će slati obveznicima koji nisu regulisali poreske obaveze

O P O M E N E,

posle kojih će biti pokrenut postupak prinudne naplate.

Odeljenje za finansije opštine Alibunar

Print Email

Baner Pecat 211x81