Преузимање докумената везана за медијску промоција ДСВР за упутни рок “Март 2020” и КРО “Септембар 2020”
1. Јавни оглас