1. Одлука о обрасцима за подношење изборне листе

2. Изборна листа

3. Изјава бирача да подржава изборну листу

4. Сагласност кандидата за одборника

5. Списак бирача који подржавају изборну листу

6. Одлука о посматрацлчима

7. Образац – домаћи посматрачи – пријава

8. Образац домаћи посматрачи – списак

9. Образац – страни посматрачи – пријава енглески

10. Образац – страни посматрачи – пријава

11. Образац – страни посматрачи – списак енглески

12. Образац – страни посматрачи – списак

13. Одлука о одређивању бирацких места

14. Решење о прогласењу Изборне листе број 1

15. Изборна листа број 1. – КОАЛИЦИЈА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – АЛИБУНАР СУТРА 

16. Одлука о поступку предлагања лица у бирачке одборе

17. Решење о проширеном саставу ОИК

18. Роковник

19. Обавештење – контакт подаци

20. Изборна листа број 2. – ДР ДРАГАНА ЛИНДО И ДР НИКОЛАЈЕ МАРИНА – ЗА СЛОБОДАН АЛИБУНАР

21. Одлука о обрасцима записника о примопредају изборног материјала

22. Одлука о одређивању вршиоца статистичке обраде података за изборе 2. јуна 2024

23. Одлука о уређењу бирачког места и просторије за гласање за избор одборника СО Алибунар (1).пдф

24. Упуство о јединственим стандардима за изборни материјал

25. Решење о проглашењу Изборне листе број 2

26. Изборна листа број 3. – Слобода Предраг Белић

27. Решење о проглашењу листе број 3.

28. Изборна листа број 4. – Алибунар против насиља

29. Решење о проглашењу изборне листе број 4.

30. Решење о именовању проширеног састава ОИК на предлог Странке Слободе и Правде

31. Одлука о распоређивању бирачких одбора

32. ИНСТРУКЦИЈА О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ И ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

33. Одлука за остваривање права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао

34. ОДЛУКА О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ БИРАЧКИХ ОДБОРА

35. ОДЛУКА О ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ПОСМАТРАЊА РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СО АЛИБУНАР

36. ОДЛУКА О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА ИЗЛАЗНОСТИ БИРАЧА НА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР.пдф

37. ОДЛУКА О НАЧИНУ ПРИКУПЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА И ОБЈАВЉИВАЊА УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

38. ОДЛУКА О ПРЕЛИМИНАРНИМ РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

39. Укупан извештај о резултатима избора