На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције РС и општине Алибунар, заведеногкодКомесаријата подбројем 9-9/467, дана 13.03.2020. године

Именована Комисија за избор корисника помоћи и реализацију ЛАП-а са праћењем процеса интеграције и реинтеграције миграционих група у општини Алибунар , дана 02.06.2020.године,објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НАМЕЊЕНОГ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА

Помоћ се одобрава у пакету грађевинског материјала неопходном за обезбеђивање основних услова становања.Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију непокретности којим би се иста довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање

  1. Образац за пријави на Јавни позив

  2. Јавни позив са роком пријаве до 23.06.2020

    1. Захтев за пријављивање
    2. 
    Јавни позив