Преузимање документације

1. Предлог Комисије

2. Решење