План јавних набавки за 2024. год

Измењена верзија плана јавних набавки – 28.11.2023

Измењена верзија плана јавних набавки 16.10.2023. год

Обавештење

Измена и допуна Плана Јавних набавки за 2023.годину – 28.08.2023.

Измена и допуна Плана јн за 2023.годину

Измена и допуна Плана ЈН за 2023.годину

План јавних набавки за 2023. годину

Усвојен план јавних набавки

Измена плана јавних набавки за 2022. годину.

Позив за подношење понуда за услугу прање возила општине Алибунар

План јавних набавки за 2022. годину.

План јавних набавки за 2021. годину

Позив за достављање понуда – Прање путничких возила општине Алибунар

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке и набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Измена плана јавних набавки

Измењен План јавних набавки за 2020. годину

Обавештење о закљученом уговору за набавку електричне енергије

Одлука о додели уговора – набавка електричне енергије

Обавештење о закљученом уговору

Одлуку о додели уговора – геодетске услуге за грађевинско земљиште

Исправка Обавештења о закљученом уговору за Партију 3 за набавку добара – набавка опреме за фискултурну салу ОШ “Братство и јединство” Алибунар

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 и Партију 3 за набавку добара – набавка опреме за фискултурну салу ОШ “Братство и јединство” Алибунар

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 – набавка опреме за спортску салу

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Набавка електричне енергије

Одговор на питање и измена и допуна конкурсне документације за набавку добара – набавка електричне енергије за потребе општине Алибунар

Одлука о додели уговора у поступку Јавне набавка опреме за фискултурну салу ОШ “Братство и јединство” Алибунар

Позив и конкурсна документација за набавку добара – набавка електричне енергије за потребе општине Алибунар

Усклађен план јавних набавки за 2020. годину

Одлука о измени уговора о ЈН за набавку радова – реконструкција термичког омотача зграде, унапређења система грејања и замена унутрашњих светиљки, у објекту дома здравља у Алибунару

Обавештење о закљученом уговор за набавку услуге – превоз деце са посебним потребама

Одлука о додели уговора за набавку услуге – превоз деце са посебним потребама

Одлука о додели уговора за набавку услуге – геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени

Конкурсна документација и позив за подношење понуда за набавку добара – набавка опреме за фискултурну салу ОШ Братство и јединство Алибунар обликована по партијама

Одлука о додели уговора за набавку добара – набавка путничког возила за потребе патронажне службе Дома Здравља Алибунар

Позив и конкурсна документација за набавку услуге – превоз деце са посебним потребама

Одлука о измени уговора за набавку радова- реконструкцији термичког омотача зграде, унапређења система грејања и замена унутрашњих светиљки, у објекту Дома здравља у Алибунару

Позив и конкурсна документација за набавку услуге – геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени

Обавештење о закљученом уговор за набавку услуге – одржавање информационог система локалне пореске администрације

Позив и конкурсна документација за набавку добара – набавка путничког возила за потребе патронажне службе Дома Здравља Алибунар

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара – набавка ултразвука за потребе Дома Здравља Алибунар

Одлуку о додели уговора за набавку добара – набавка канцеларијског материјала

Одлуку о обустави поступака за набавку добара – набавка путничког возила за потребе патронажне службе Дома Здравља Алибунар

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге- уништавање амброзије на територији општине Алибунар

Одлуку о обустави поступака за набавку добара – набавка путничког возила за потребе патронажне службе Дома Здравља Алибунар

Одлука о додели уговора за набавку услуге – одржавање информационог система локалне пореске администрације

Одлука о додели уговора за набавку добара – набавка ултразвука за потребе Дома Здравља Алибунар

Позив и конкурсна документација за набавку добара – набавка путничког возила за потребе патронажне службе Дома Здравља Алибунар

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуге – одржавање информационог система локалне пореске администрације

Одлуку о додели уговора за набавку добара – набавка канцеларијског материјала

Позив и конкурсна документација за набавку добара – набавка ултразвука за потребе Дома Здравља Алибунар

Позив и конкурсна документација за набавку услуге- уништавање амброзије на територији општине Алибунар

Позив и конкурсна документација за набавку добара- набавка канцеларијског материјала

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара- набавка посуда за одлагање отпада на јавним површинама

Одлука о измени уговора за набавку радова- извођење радова на завршетку изградње фискултурне сале „ОШ Братство и јединство“ Алибунар

Одлука о измени уговора за набавку радова- реконструкцији термичког омотача зграде, унапређења система грејања и замена унутрашњих светиљки, у објекту Дома здравља у Алибунару

Одлука о додели уговора за набавку добара- набавка посуда за одлагање отпада на јавним површинама

Одлука о додели уговора за набавку у слуге – третирање комараца, дератизација, дезинсекција и третирање крпеља на територији општине Алибунар

Измена и допуна конкурсне документације за набавку добара- набавка посуда за одлагање отпада на јавним површинама

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку добара- набавка посуда за одлагање отпада на јавним површинама

Обавештење о обустави поступка набавке услуге – одржавање јавних стабала која ометају функцију ваздушних водова

Одлука о обустави поступка набавке услуге – одржавање јавних стабала која ометају функцију ваздушних водова

Обавештење о закљученом уговору за одржавање путничких возила општине Алибунар

Обавештење о закљученом уговору за Извођење радова на инвестиционом одржавању крова; Партија 1 – Инвестиционо одржавање крова на фискултурној сали у Николинцима

Одлука о додели уговора за одржавање путничких возила општине Алибунар

Позив и конкурсна документација за набавку услуге – одржавање јавних стабала која ометају функцију ваздушних водова

Одлуку о додели уговора за Извођење радова на инвестиционом одржавању крова; Партија 1 – Инвестиционо одржавање крова на фискултурној сали у Николинцима

Позив и измена и допуна конкурсне документације за третирање комараца, дератизација, дезинсекција и третирање крпеља на територији општине Алибунар

Обавештење о закљученом уогвору за набавку добара – набавка горива за потребе општине Алибунар

Позив и конкурсна документација за третирање комараца, дератизација, дезинсекција и третирање крпеља на територији општине Алибунар

Измена конкурсне и Обавештење о продужењу рока за Извођење радова на инвестиоцоном одржавању крова; Партија 1 – инвестиционо одржавање крова на фискултурној сали у Николинцима

Позив и конкурсна документација за одржавање путничких возила општине Алибунар

Одлуку о измени уговора за ЈН број 404-117/2019-04 “Инвестиционо одржавање кровног покривача на објекту фискултурне сале у Иланџи”

Одлука о додели уговора за набавку добара – набавка горива за потребе општине Алибунар

Одговор на питање за ЈН 404-9/20-04 – Извођење радова на инвестиционом одржавању крова; Партија 1 – инвестиционо одржавање крова на фискултурној сали у Николинцима

Позив за прикупљање понуда и конкурсна документација за ЈН 404-9/20-04 – Извођење радова на инвестиционом одржавању крова; Партија 1 – инвестиционо одржавање крова на фискултурној сали у Николинцима

Одлука о измени уговора за Набавку радова на завршетку изградње фискултурне сале ОШ Братство и јединство Алибунар

Одговор на питање за набавку добара – набавка горива за потребе општине Алибунар

Позив и Конкурсна документација за набавку добара – набавка горива за потребе општине Алибунар

Одлука о измени уговора за Набавку радова реконструкција водозахвата – постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији водовода Николинци

Обавештење о закљученом уговору за геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени

Позив за прикупљање понуда за набавку услуге – прање аутомобила

Обавештење о закљученом уговору за ЈН број 404-116/2019-04 “Инвестиционо одржавање поправка паркета на објекту фискултурне сале Ош “2 Октобар” Николинци

Одлуку о додели уговора за геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени

Одлуку о додели уговора за ЈН број 404-117/2019-04 “Инвестиционо одржавање кровног покривача на објекту фискултурне сале у Иланџи

Одлуку о додели уговора за ЈН број 404-116/2019-04 “Инвестиционо одржавање поправка паркета на објекту фискултурне сале Ош “2 Октобар” Николинци

Обавештење о закљученом уговору за набавку радова – рехабилитација коловоза дела улице Соње Маринковића од улице Првомајска до улице Маршала Тита у насељеном месту Локве

Обавештење о закљученом уговору за текуће поправке и одржавање просторија у згради општинске управе Алибунар

Позив за прикупљање понуда за набавку и инсталацију софтвера за индиректне буџетске кориснике општине Алибунар

Одлука о додели уговора Набавка радова реконструкција водозахвата – постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији водовода Николинци

Одлука о додели уговора за набавку радова у објекту Дома Здравља у Алибунару

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку добара – набавка пића за потребе репрезентације

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку добара – набавка машина, алата, пољопривредне механизације и пластеника са пратећом опремом намењених за покретање, развој и унапређење доходовних активности избеглица на територији општине Ал

Измена конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда за набавку радова у објекту Дома Здравља у Алибунару

Одлука о додели уговора, геодетске услуге за грађевинско земљиште

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за геодетске услуге за грађевинско земљиште

Одговор на питање и измена конкурсне документације за санацију и реконструкцију котларнице ОШ “1. Мај” – Владимировац

Измена конкурсне документације за набавку радова у објекту Дома здравља у Алибунару

Обавештење о закљученом уговору за фискултуну салу у Алибунару

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за Јавну набавку – реконструкција термичког омотача зграде, унапређење система грејања и замена унутрашњих светиљки, у објекту Дома здравља у Алибунару

Одлука о додели уговора за фискултурну салу у Алибунару

Одлука о измени уговора за фискултурну салу за ОШ “1. Мај” Владимировац

Обавештење о закљученом уговору за Набавка добра – набавка горива за потребу општине Алибунар

Позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију за Јавну набавку радова – Радови на завршетку изградње фискултурне сале „ОШ Братство и јединство“ Алибунар

Обавештење о закљученом уговору за Набавка услуга одржавање информационог система локалне пореске администрације

Обавештење о закљученом уговору за Набавка услуга – геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Набавка радова реконструкција водозахвата – постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији водовода Николинци

Јавни оглас за давање пословних простора у закуп

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени

Одлука о додели уговора за набавку услуга одржавање информационог система ЛПА

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга- успостава комуникационих веза за потребе општине Алибунар-услуга мобилне телефоније

Позив и конкурсна документација за јавну набавку геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени

Позив за прикупљење понуда за набавку услуге – сервис и одржавање клима уређаја

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсна докуметација за набавку услуга одржавања информационог система локалне пореске администрације

Одлука о додели уговора за набавку услуга – успостава комуникационих веза за потребе општине Алибунар – услуга мобилне телефоније

Одговор на питање за реконструкцију водозахвата постројење за кондиционирање воде на квалитету пијаће воде на локацији локалног водовода Николинци

Одговор на питање и измена конкурсне докуметације за реконструкцију водозахвата постројење за кондиционирање воде на квалитету пијаће воде на локацији локалног водовода Николинци

Одлука о додели уговора за набавку добара – посуда за одлагање отпада на јавним површинама и рециклажног отпада у јавним установама

Позив и конкурсна документација реконструкција водозахвата постројење за кондиционирање воде на квалитету пијаће воде на локацији локалног водовода Николинци

Позив и конкурсна докуметација за радове на летњем одржавању путева у општини Алибунар

Одлука о додели уговора за набавку радова – рехабилитација улица у насељеним местима општине Алибунар

Одлука о додели уговора за набавку услуге – израда техничке документације за изградњу новог објекта предшколске установе у Банатском Карловцу

Позив за подношење понуда везана за изградњу новог објекта предшколске установе у Банатском Карловцу

Одлука о додели уговора за реконструкцију делова улица Млинска-Немањина у насељеном месту Алибунар

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга-дератизације, сузбијање комараца и крпеља на територији општине Алибунар

Одлука о додели уговора за одржавање путничких возила општине Алибунар

Обавештење о закљученом уговору за рачунарску опрему за потребе опремања канцеларије за младе

Измена конкурсне документације за јавну набавку услуга – третирање комараца на територији општине Алибунар и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за услуга – третирање комараца на територији општине Алибунар

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку добара – рачунарска опрема за потребе опремања канцеларије за младе

Набавка радова – радови на зимском одржавању општинских путева и улица

Одлука о додели уговора – јавна набавка мале вредности – Репрезентација

Одржавање информационог система „Хермес

Одлука о додели Уговора – набавка услуга одржавање софтвера – Информационог система Хермес у ОУ Алибунар