Преузимање докумената везана за Извођење радова на инвестиоцоном одржавању крова; Партија 1 – инвестиционо одржавање крова на фискултурној сали у Николинцима
1. Одговор на питање 2
2. Измена и допуна конкурсне документације
3. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда