Преузимање докумената везана за измену конкурсне документације за јавну набавку услуга – третирање комараца на територији општине Алибунар и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

1. Измена конкурсне документације

2. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда