Izvodi iz matičnih knjiga

 
Naziv usluge

 
Izvod iz matične knjige
  • rođenih
  • venčanih
  • umrlih
 
Organ zadužen za sprovođenje

 
Odeljenje za opštu upravu i imovinsko pravne poslove
 
 
Nadzorni organ

 
 
 
Opis

 
Od 1. marta 2010. izdaju se isključivo izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih na novim obrascima bez ograničenog roka važenja.
 Matične knjige su javne isprave o ličnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promene u vezi sa ovim činjenicama. Stoga se o ličnim stanjima građana vode matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih.
 
 
Gde i kako

 

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih/umrlih (na domaćem i međunarodnom obrascu ) podnosi zainteresovano lice nadležnom organu uprave po mestu vođenja matične knjige u kojoj je izvršen upis tih činjenica. Uz zahtev se plaća Republička administrativna taksa u propisanom iznosu od 420,00 dinara za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga na domaćem obrascu + 50,00 dinara na žiro račun Opštine Alibunar i 690,00 dinara za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga na međunarodnom obrascu + 400,00 dinara na žiro račun Opštine Alibunar.
Za Uverenje iz KD (uverenje o državljanstvu ), Republička administrativna taksa u iznosu od 740,00 dinara + 50,00 dinara usluga na žiro račun Opštine Alibunar

BROJ ŽIRO RAČUNA ZA REPUBLIČKU ADMINISTRATIVNU TAKSU JE 840-742221843-57, poziv na broj 97 74-202
BROJ ŽIRO RAČUNA OPŠTINE ALIBUNAR JE 840-742251843-73, poziv na broj 97 74-202

Za izvode iz matičnih knjiga rođenih koji se vode u konzularnim predstavništima plaća se taksa u skladu sa za zakonom o saveznim administrativnim taksama. 

Taksa se ne plaća u slučajevima iz člana 19. Zakona o republičkim administrativnim taksama.

 
Pravna podloga

 
  • Закон о матичним књигама (Сл.гласник РС бр. 20/2009, 145/2014)

  • Упуство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига (Сл.гласникРС , број 109/09, 4/10, 10/10,25/11, 5/13, 94/13)

  • Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству 15/10, 102/11

Upisati telefon na koji želite da Vas kontaktiramo
Upisati eMail na koji želite da Vas kontaktiramo
Izaberite tip obrasca koji vam je potreban
Ovde možete priložiti skeniranu uplatnicu

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET